KONFERENCJE
Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021

Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021

Już po raz siódmy zapraszamy firmy do zgłaszania produktów w konkursie organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portali farmer.pl i bezpluga.pl. Produkty można zgłaszać w jednej z ośmiu kategorii.

W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 8 kategorii. Wśród nich znajdują się:

  • ciągniki rolnicze,
  • inne maszyny rolnicze,
  • programy, narzędzia i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • środki ochrony roślin,
  • nawozy,
  • nasiennictwo,
  • pasze i dodatki paszowe,
  • budynki inwentarskie i wyposażenie. 

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalach farmer.pl i bezpluga.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Materiały dodatkowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl, wpisując w temat maila nazwę zgłaszanego produktu. Waga maila nie może przekroczyć 10 Mb.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• charakterystykę produktu lub metody,
• dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
• zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

Nagrody

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 8 wyróżnień.
Równocześnie czytelnicy portali farmer.pl oraz bezpluga.pl wybiorą swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ważne terminy

2.08.2021 r. - 3.11.2021 r. – czas trwania konkursu
02.08.201 r. - 15.09.2021 r.  – zgłaszanie produktów
22.09.2021 r. - 11.10.2021 r.  – głosowanie internautów
Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zakładce: "REGULAMIN"

Jednocześnie, serdecznie zapraszamy firmy z branży sadowniczej do wzięcia udziału w konkursie Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2021. 

×