KONFERENCJE
Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022

Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022

Po raz ósmy zapraszamy firmy do zgłaszania produktów w konkursie organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl. Produkty można zgłaszać w jednej z dziewięciu kategorii.

W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 9 kategorii. Wśród nich znajdują się:

 • ciągniki rolnicze,
 • inne maszyny rolnicze,
 • programy, narzędzia w tym finansowe i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy,
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki wspomagające uprawę roślin, 
 • nasiennictwo,
 • pasze i dodatki paszowe,
 • budynki inwentarskie i wyposażenie.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalu farmer.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Materiały dodatkowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl, wpisując w temat maila nazwę zgłaszanego produktu. Waga maila nie może przekroczyć 10 Mb.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • charakterystykę produktu lub metody,
 • dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku
  i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
 • zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

Nagrody

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych
w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 9 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców.
3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ważne terminy

27.06.2022 r. – 27.10.2022 r. – czas trwania konkursu

27.06.2002 r. – 09.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów

19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

Ogłoszenie wyników nastąpi 27.10.2022 r. w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zakładce: REGULAMIN.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy firmy z branży sadowniczej do wzięcia udziału w konkursie Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022.

×