PARTNERZY PORTALU

Komentarze 1

user Cytat z pisma jeżeli chcecie otrzymać rekompensaty za pomordowanych najbliższych w majestacie PiS 2021-12-08 14:23:58
Wnioskuje do Marszałka Województwa o podanie Numeru Księgi Wizualizacji, znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod którym wyłudzono środki zewnętrzne(UE) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie Gminy -------, które po pięciu latach przeszły na własność właścicieli nieruchomości, zbrodnie doskonałe. W związku z powyższym należy ujawnić ten proceder, mam nadzieje iż do takiego marginesu społecznego których należy wyeliminować ze strefy publicznej członek ugrupowania politycznego PiS Pan ------------ nie zaliczy swoich kolegów partyjnych ze Sejmiku Województwa -------, Premier RP Mateusz Morawiecki gdyby kierował się dobrem porządku prawnego i publicznego Wojewodę Lubelskiego ---------- odwołałby ze stanowiska.Gmina ------- tym samym chroniąc Starostwo Powiatowe w -------- za wydawane pozwolenia środowiskowych na ekologiczne tylko z nazwy oczyszczanie ścieków na które pozyskali fundusze Unijne, są to jedyne bomby ekologiczne odzwierciedlone w zasobach mapa geodezyjno kartograficznych. nikt nie dał zorganizowanej grupie przestępczej , Państwowej Opiece Zdrowotnej decydowania o ludzkim życiu którzy taili fakt iż zmarli mieli obniżony stan przeciwciał anty HBs do stanu zagrożenia życia poniżej 10mlU/ml, wykonywanie jakiejkolwiek operacji w danej sytuacji jest w 100% równoznaczne ze śmiercią , wykonywanie prześwietleń RTG, MR w danych sytuacjach jedynie był kolejnym bodźcem tworzenia w organizmach ludzkich komórek rakotwórczych, bowiem nie można było w danej sytuacji rozpocząć leczenia przed przyjęciem potrójnej dawki szczepionki przeciwko żółtaczce nie refundowanej przez NFZ ze względu na jej wysoki koszt (180-200Pln),fakt obciążający morderców(samorządowców, polityków , Państwową Opiekę Zdrowotną, gdyż większości z nas nie stać na leczenie prywatne ,oby móc żyć jak za granicą kraju, żyją oczywiście na koszt biedoty-Polexit i zbrodnie przeciwko ludzkości dla pieniędzy Unijnych,Republiki Federalnej Niemiec i pozostałych Państw członkowskich.
Zgłoś