PARTNERZY PORTALU

Komentarze 2

user Krzysztof 2013-07-03 18:30:04
W zeszłym roku 100% wymrożeń.Odmowa Burmistrza odnośnie umorzenia całości lub części podatku.Odmowa umorzenia składki KRUS.Czyżby Pan Minister żył w innej Polsce?
Zgłoś
user arszczecin 2013-07-03 12:56:49
hehe pomoc publiczna :) podanie z 2009 r do wójta o umożenie podatku roln w kwocie 144 zł ( rata III i IV ) nie chodzi o kwote a o symbolikę., podaję w podaniu brak opłacalności mleka, niedawną serię pożarów ( wójt kierował akcją gaszenia pożarów jako osp) , inne problemy etc wójt odmawia, uzasadnienie długie, pisze że : (...) PODATNIK W CIĄGU TRZECH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ SŁOŻENIA WNIOSKU NIE UZYSKAŁ POMOCY PUBLICZNEJ (...) organ podatkowy może umorzyć w całości części , rozłożyć na raty w przypadku ważnego interesu. o ważnym interesie można mówić np w razie znacznego obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, spowodowanych zdarzeniami losowymi /np. powódź, pożar/ lub inne zdarzenia uznane za wyjątkowe... ... ulga ta jest ponadto ulgą uznaniową, wójt po przeprowadzeniu postępowania , uznaje że w danym przypadku nie zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości. Pan arszczecin winien mieć na uwadze, że będąc rolnikiem jest tym samym przedsiębiorcą i powinien znaleźć sposób na polepszenie własnej syt bytowej ... zapłata częśći podatku w kwocie 144 zł nie zagrozi egzystencji Podatnika. TERAZ WAŻNE. podatnik , powinien mieć na świadomość , że ulgi podatkowe,a w szczególności umorzenia zaległości jest ulgą o charakterze wyjątkowym .... ... jednakże należy podkreślić iż PRZYZNAWANIE ULG NIE JEST PRAKTYKĄ STAŁĄ. CZĘSTE PRZYDZIELANIE ULG DLA JEDNEGO PODATNIKA POWODUJE IŻ TRACĄ ONE CHARAKTER WYJĄTKOWOŚCI. ponadto powołując się na art 67 cyt ustawy przesłanka wąznego interesu podatnika nie przejawia się w ciągłym przenoszeniu swoich zobowiązań na gminę... podatek rolny jest podatkiem o charakterze majątkowym, jego wysokość zależy od liczby posiadanych ha przelicz, wysokośc tego podatku nie zależy od sytuacji finans podatnika, czy osiąganego dochodu. W związku z tym wnisokodawca musi znaleźć optymalne rozwiązanie swoich problemów finans, by na bieżąco uiszczać zobowiązania finans wobec budżetu gminy ..." tamto podanie było pierwszym zgłoszonym do gminy, wcześniej nie korzystałem z ulg, zwolnień podatków, rozłóżenia na raty itp. nawet nie korzystałem z ulgi po zakupie ziemi. w zeszłym tyg radni podnieśli pensje wójta, swoje diety i diety sołtysów. a gmina odmówła zakupienia wywrotki piasku na plac zabaw z powodu trudnej syt finans gminy :)
Zgłoś