PARTNERZY PORTALU

Komentarze 4

user ukasz 2013-12-04 08:35:46
głosuje na PSL
Zgłoś
user Anty PSL 2013-12-04 05:53:05
Tak właśnie w ARIMR pomaga się rolnikom. Tak właśnie ARIMR jest zarządzane przez PSL-owskie niedokształcone, niekompetentne, nepotyczne osoby. Zazwyczaj stanowiska poobsadzane z klucza Partyjnego PSLu. Siedzą kwoki i utrudniają ludziom życie. Przykładem jest to małżeństwo. A ten cały specjalista z ARIMR na pytanie Trybunału nawet nie był w stanie odpowiedzieć. 50% środków zamiast trafić do rolników trafia na utrzymanie tej bandy administracyjnej z PSL tj ARIMR
Zgłoś
user rolas 2013-12-03 23:34:18
To jest właśnie przykład TOKSYCZNEJ nadinterpretacji przepisów prawa NIEKOMPETENTNYCH urzędasów z ARiMR. Od wielu lat ta instytucja robi więcej złego, niż dobrego dla rolników i chyba wymknęła się z pod kontroli PSL. Dlatego rolnicy podziękujmy ZŁYM LUDZIOM z ARiMR, którzy są z PSL. CZAS ZMIAN!!!
Zgłoś
user GW 2013-12-03 15:33:51
To jest własciwe ustalenie TK: 1. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust.4 ww ustawy nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, bowiem w ocenie Trybunału przepis ten jest jasny i precyzyjny i nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i prawa. 2. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust.4 ustawy w zakresie w jakim uniemożliwia nadanie obu małżonkom numerów identyfikacyjnych, w sytuacji istnienia ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej i prowadzenia przez każdego z małżonków odrębnych gospodarstw rolnych jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP, bowiem w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony różnicuje sytuację prawną rolnika w zależności od faktu stanu cywilnego. 3. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w zakresie oceny zgodności art. 12 ust.4 ustawy z art. 18 Konstytucji RP z uwagi na powielenie w uzasadnieniu pytania prawnego argumentacji właściwej dla uzasadnienia naruszenia art.32 Konstytucji RP. 4. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 190 ust.3 Konstytucji RP odroczył o 18 miesięcy utratę mocy obowiązującej ww. przepisu. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w nowe przepisy, które mają zastąpić art. 12 ust.4 ustawy powinny uwzględniać kompetencje Agencji do kontroli odrębności gospodarstw małżonków, przy czym istnienie określonego ustroju majątkowego między małżonkami nie jest faktem przesądzającym o istnieniu oddzielnych gospodarstw.
Zgłoś