PARTNERZY PORTALU

Komentarze 10

user Jezry. 2017-02-13 13:03:04
Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić wysokość stawek opłat, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na: 1)rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; 2)obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewów rosnących w skupisku. Czy określając wysokość stawek lub stawki istnieje nieograniczona dowolność - z przysłowiowego kapelusza - czy też należy oprzeć się na realnym systemie, jakim?
Zgłoś
user MR 2017-01-26 19:22:25
Jeżeli wycinasz drzewa , na które nie trzeba zezwolenia , to jednak należy sporządzić minimum dokumentacji , która może być zawnioskowana jako dowód, że nie wyciąłeś drzewa na które zezwolenie jednak jest potrzebne , Co to za dokumentacja : Notatka z ogędzin i obmiaru drzew przeznaczonych do usunięcia . Dnia ...wwe wsi ...na działce nr ...obręb...znajdują się nastepujace drzewa o obwodach na wysokości 130 cm od ziemi: 1. akacja , obwód ....cm, 2. jesion, obwód ....cm W załączeniu dokumentacja fotograficzna wykonana przez ......... komórka nr tel..........dnia ..... Przemiotowa dokumentacja ma być zachowana przez 5 lat od daty wycięcia , tj. od dnia .... Sporządził...... Wycinki dokonał ...... Drewno nie jest przeznaczone do działalności gospodarczej , a na użytek gospodarstw domowego (płot, opał....)
Zgłoś
user rolnik69 2017-01-24 22:07:58
Rozumiem usunąć drzewo z posesji mogę,ale czy muszę to zgłaszać do gminy?albo jeżeli wycinam na działkach rolnych to pozostaje obowiązek zgłoszenia?
Zgłoś
user tan. 2017-01-23 23:57:51
@ronik wielkopolski, na terenie dzierżawionym - zawsze - zgodnie z umową , a jeśli jakikolwiek problem nie został w umowie określony , to najpierw wniosek do właściciela (w tym przypadku ANR) o pełnomocnictwo lub o samodzielne wystąpienie Agencji do wójta czy prezydenta o decyzje na usunięcie . W każdym przypadku odpowiada ten w czyim posiadaniu jest grunt.
Zgłoś
user Rolnik Lubelskie 2017-01-23 21:08:52
A, gdzie własność prywatna w tym chorym kraju. Ludzie włączcie myślenie przecież pis 10 lat temu. Wprowadził ten zakaz , a dzisiaj łaska, bo mogę wyciąć. Drzewo które ojciec posadził niech ogłoszą, że mam gówno do gadania na swojej własności zaznaczam, że głosowałem na pis. Ale to nie jest to, czego się spodziewałem wszystkie patologie tego kraju majo się w najlepsze.
Zgłoś
user PO 2017-01-23 20:40:15
jeszcze wypiepszyć tych złodziei konserwatorów , co własną rodziną obsadzają stanowiska zabytków. znam kilku, co córka robi projekty i tylko te co zrobi córka to konserwator zatwierdza
Zgłoś
user marco marecki 2017-01-23 17:59:26
Zaraz zaraz 1 cm 500 złotych płaty ? to za drzewo o obwodzie 100 cm - 50 000 zł !!!! opłaty oraz 200 zł za metr kwadratowy ? chyba autor artykułu gdzieś się pogubił
Zgłoś
user Rolnik z Wielkopolski 2017-01-23 14:45:19
Orientuje się ktoś jak to wygląda na gruntach dzierżawionych od ANR??
Zgłoś
user leśny rolnik 2017-01-23 10:57:09
jak sprawa wygląda z wycinką drzew na terenie parku krajobrazowego bo sami w gminie nie wiedzą-urzędnicy ha,ha
Zgłoś
user garek 2017-01-23 10:46:49
Zezwolenie nie jest też wymagane, kiedy drzewa i krzewy usuwane są w przypadku przywracania nieużytków na cele rolnicze. ten zapis jest kluczowy
Zgłoś