PARTNERZY PORTALU

Komentarze 4

user ekojajo 2017-02-20 18:53:10
Ta cała Rada to atrapa.Żebyś tam był i posłuchał jakie bzdury Ci spece gadają .Ja byłem dwa razy i starczy !!!!
Zgłoś
user arszczecin 2017-02-20 17:18:33
Eko, nie pitol. Przewodniczacy z nadwagą więc się budynek trzęsie. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych ma taki sam głos jak Krajowa rada izb rolniczych. Kogoś pogrzalo
Zgłoś
user ekojajo 2017-02-20 15:02:33
@arszczecin.No nie opowiadaj ,że tylko Szmulo jest znany.Chłopaki z ZZRR SOLIDARNI jak idą korytarzem to całe ministerstwo się trzęsie.:)
Zgłoś
user arszczecin 2017-02-20 12:26:38
Lista organizacji działająca w Radzie Dialogu Społecznego w Miniserstwie Rolnictwa. Taką samą wartość głosu ma PZHZF, Polski Związek Jeleniowatych jak i KRIR, 1. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw 2. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 3. Banach Krzysztof Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 4. Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "POLDRÓB" 5. Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin 6. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw 7. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” 8. Broś Waldemar Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny 9. Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego 10. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej 11. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 12. Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych 13. Związek Polskie Mięso 14. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 15. Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej 16. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 17. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza 18. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 19. Związek Szkółkarzy Polskich 20. Polski Związek Hodowców Jeleniowatych 21. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców 22. Związek Producentów Cukru w Polsce 23. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych 24. Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR 25. Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA” 26. Stowarzyszenie Agro Biznes Klub 27. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” 28. Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego 29. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 30. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie 31. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 32. Związek Polskich Przetwórców Mleka 33. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych 34. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” 35. Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy 36. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych 37. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” 38. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 39. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych ,,Polska Ekologia” 40. Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 41. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA” 42. Animal By Products - Polski Związek Przetwórców 43. Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy 44. Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 45. Polska Izba Opakowań 46. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego 47. Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych 48. Polska Izba Mleka 49. Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej 50.Polska Izba Nasienna w Poznaniu 51. Związek Rzemiosła Polskiego 52. Krajowa Federacja Producentów Zbóż 53.Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 54. Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Oleistych - Spółdzielnia Osób Prawnych 55. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 56. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 57. Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP 58. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 59. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich 60. Związek Sadowników Polskich 61. Federacja Gospodarki Żywnościowej RP 62. Polska Izba Makaronu 63. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 64. Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych 65. Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu 66. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa 67. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 68. Polski Związek Łowiecki 69. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 70. POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych 71. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych 72. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 73. Polska Izba Handlu 74. Zrzeszenie Rolników Gospodarujących na Cennych Przyrodniczo Użytkach Zielonych AGRONATURA 75. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz 76. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej 77. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 78. Stowarzyszenie Młynarzy RP 79. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI 80. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" 81. Polski Związek Pszczelarski 82. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 83. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj 84. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 85. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych 86. Polski Związek Hodowców Koni 87. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju 88. Związek Młodzieży Wiejskiej 89. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy 90. Krajowa Rada Izb Rolniczych 91. Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych 92. Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka Association 93. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 94. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 95. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy 96. Polski Związek Owczarski 97. Polska Federacja Pest Control 98. Polski Związek Ogrodniczy 99. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP 100. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza 101. Krajowa Izba Gospodarcza 102. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz a tu skład prezydium Skład Prezydium Rady przedstawia się następująco: 1. Pan Jerzy Wierzbicki – przewodniczący Rady 2. Pani Agnieszka Maliszewska – zastępca przewodniczącego Rady 3. Pan Adam Stępień - zastępca przewodniczącego Rady 4. Pan Witold Boguta – przewodniczący zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie 5. Pan Tadeusz Wojciechowski - przewodniczący zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności 6. Pan Leszek Dereziński – przewodniczący zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego 7. Pan Zdzisław Woźniak – przewodniczący zespołu ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego 8. Pan Witold Choiński – przewodniczący zespołu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego 9. Pani Danuta Pilarska – przewodnicząca zespołu ds. Sprzedaży Bezpośredniej 10. Pan Zygmunt Paśnik – przewodniczący zespołu ds. Spółdzielczości Rolniczej 11. Pan Wiktor Szmulewicz – przewodniczący zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczenie Ryzyka 12. Pan Andrzej Gantner – przewodniczący zespołu ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji 13. Pan Wiesław Różański – przewodniczący zespołu ds. Promocji jeden Szmulo który jest ogólnie znany, i reprezentuje organizację stricte rolniczą. Wracamy do tematu reprezentatywności organizacji i związków?
Zgłoś