PARTNERZY PORTALU

Komentarze 1

user CBŚ nie dopełnia swych obowiązków w przedmiocie przestępstw w obszarze gruntów , starości są wciąż p 2019-01-21 19:26:53
UE uruchomiło Art 7 wobec praworządności w Polsce, nie pozwólmy oby PiS rozwali jeszcze Unie Europejską. W obszarze gruntów namieszali, nie wykonują orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwościowi z klauzulą natychmiastowej wykonalności: Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na mieszkalny),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT. Podobnie orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny wyrok z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Zniszczyli sieć Naturę 2000,złamali Traktat Ateński z 16.03.2003roku, grają na czas w przedmiotowych przestępstwach, to nie politycy tyko przestępcy, ustrój demokratyczny Państwa prawa charakteryzuje się tym iż z przestępcami się nie negocjuje. Według włośnicowi skargi na powyższa patologie do KE się kieruje , dotyczy też ten obowiązek Urzędników Państwowych, Naczelników Urzędów Skarbowych itd.
Zgłoś