PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KOMENTARZE

 • tom 2019-07-10 08:19:57
  Silne Państwo postępuje w ten sposób, że krowy bada na własny koszt, podaje kwarantannie i jeżeli są zdrowe to ubija je w rzeźni i wprowadza wołowinę do obrotu. Tymczasem jacyś śmiecie z jakiegoś chorego stowarzyszenia starają się to zablokować. To jest banda nierobów, którzy powinni się zająć pracą i najbardziej słuszna jest tu postawa szefowej powiatowej weterynarii, która traktuje ich tak, jak się powinno traktować takich debili. To takie przysłowiowe TVN-owskie Keny, śmieci powiązane z lewicowymi organizacjami. Gonić to tałatajstwo wszelkimi możliwymi sposobami
 • pomoc dla PIW 2019-06-13 20:28:53
  To dodam do tego co ponizej : Ustawa O Inspekcji Weterynaryjnej , Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287 , cytuję : Art. 19 pkt 6. Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy przeprowadzaniu kontroli. Pytanie: PLW próbował przeprowadzić kontrole po 2010 r. kiedy bydło było wyłapane i oznakowane z pomocą Policji ?
 • madera 2019-06-13 14:59:37
  Ale o co chodzi , czytajcie instrukcję , tu są precyzyjnie opisane obowiązki Powiatowego i Wojewódzkiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii do bydła z Deszczna . Dlaczego nie wykonywane ? INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWpr. 02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych.
 • na temat 2019-06-12 21:04:32
  Do lek wet. . A co mogłoby Pana przekonać ? Chyba ma Pan świadomość , że "Państwo', to "kamieni kupa". Prawo ma takie znaczenie jak encyklopedia stojąca i nie ruszana - od lat - na półce. Normy (w rozumieniu normy przyswojone ) nie istnieją, ani w Kościele , ani w sądownictwie , ani pomiędzy ludźmi w pracy . Występuje Pan ze skargą , a ona zawsze wraca do rozpatrzenia - do obwinionego. Mówił mi wczoraj - przypadkiem - ochroniarz z lotniska Okęcie ; rano przyszedł nowy pracownik, koło południa zszedł z posterunku z informacją , ze dalej już nie będzie pracował bo " nie będzie stał na słońcu" . Wykonywanie pracy na urzędach , to jest unikanie "stania na słońcu" ale pobieranie wynagrodzenia - owszem.
  • Lek wet 2019-06-12 21:45:32
   To już nie rozumiem. Miała być przecież dobra zmiana. I gdzie ona jest? Pytam, gdzie był PLW przez 4 ostatnie lata? I nie interesuje mnie kto nim był po kolei, ale konkrety. Państwo sobie z tym nie radzi, proste. Tu nie ma filozofii.
   • Viola 2019-06-12 23:32:22
    Powszechna degeneracja czyli zatracenie norm moralnych i poczucia godności, przejawiające się w akceptowaniu niemoralnych i aspołecznych zachowań, i postaw. Na zasadzie : Ci "kradną" ale z nami się nie dzielą , a Ci " kradną " ale nam też coś z tego dają . Normy uczciwości - w partyjnych i światopoglądowych bojach - zostały odrzucone . Kiedyś tylko elity arystokratyczne i kościelne były sprzedajne , a dzisiaj przejęły te formy zachowań , również tzw. masy ludzkie. Żeby to wiarygodniej brzmiało muszę chyba zmienić nicka .
 • Lek wet 2019-06-12 18:14:05
  Parę pytań: Chore na co? W jakich kierunkach są lub będą wykonywane badania? Które laboratorium będzie wykonywało badania? Wbrew pozorom to ważne pytanie bo jak np. ... Kto będzie wykonywał np. tuberkulinizację i jak wyjdzie gruźlica to co wtedy? Chyba, że ma nie wyjść to wtedy sprawa jasna. Czynnik ludzki, presja kierownictwa, naciski. Wyniki badań albo będą pozytywne albo negatywne, w zależności od tego jak minister założył. Przypominam, że jakiś czas temu, wg opinii ministra chore krowy też były zdrowe - tzw. leżaki. I ostatnie pytanie - gdzie był przez ten cały czas Powiatowy Lekarz Weterynarii? Jak mógł nie wiedzieć, że na swoim terenie ma taki cyrk?
  • na temat 2019-06-12 19:17:24
   Przez 18 lat , do grudnia 2016 r - Powiatowym był Józiu Jagódka, co to litował się nad biednymi (poszkodowanymi poprzez usunięcie z użytkowanych bez umowy łąk, ale nie takimi głupimi wręcz bezczelnie cwanymi braćmi Pawłem i Mańkiem Skorupami). Po nim - krótko - był Marks (do harówki przy ptasiej grypie ) , potem ściągnięta z Międzyrzecza pani Matysek , dalej lekarz (nie pomnę nazwiska ) i lek. wet. Sawicka , którzy już ten (...) zastali.
   • Lek wet 2019-06-12 19:31:47
    Jednak nie przekonuje mnie to.
 • Piotr 2019-06-12 14:50:51
  Minister ma rację - krowy nie zostaną ubite. Ubój jest pierwszym etapem produkcji mięsa do KONSUMPCJI. W tym wypadku, ponieważ mięso. ie może trafić ddo łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi to bydło to może być jedynie ZABITE. I tak właśnie dla bezpieczeństwa legalnie utrzymywanych stad bydła powinno się stać.
  • miko. 2019-06-12 15:15:12
   Ty Piotr jesteś oporny wobec stanu faktycznego i prawnego , a przyjmujesz w dobrej wierze "snucie " opowieści min. Ardanowskiego . Przeczytaj kolejne komunikaty ministra ; nie zauważasz tego "snucia" i dochodzenia do wiedzy i decyzji metodą zgadywania : jak jest i jak powinno być ? Minister już się ogarnął (choć nie do końca) . Spróbuj i ty zachować nieco więcej krytycyzmu co do kompetencji( niekompetencji) okazanych na kanwie " bydło z Deszczna
   • kontrolowany 2019-06-12 15:29:02
    Pytanie : jak ARiMR prowadził kontrole przez te ostatnie 10 lat) i czy wydał jakąś decyzję z art. poniżej ; Przepisy karne ustawy o rejestracji zwierząt Art. 33. 1. Kto: 1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada, miejsca gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru zakładu przetwórczego lub spalarni albo zgłasza z naruszeniem terminów określonych w art. 9 ust. 1, 2) będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie informuje podmiotu, który wydał dokument identyfikacyjny, o uboju koniowatego albo unieszkodliwieniu zwłok koniowatego zgodnie z art. 16c ust. 2 albo będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię nie zgłasza kierownikowi biura unieszkodliwienia zwłok zwierząt gospodarskich, w terminie 7 dni od dnia tego unieszkodliwienia, 3) prowadząc działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1, ©Kancelaria Sejmu s. 41/45 13.09.2018 4) będąc posiadaczem dokumentu identyfikacyjnego, wbrew przepisom art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, nie zwraca go w terminie 30 dni od śmierci lub utraty koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, 5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, wbrew przepisom art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lub ust. 2c, nie zgłasza kierownikowi biura faktu jego oznakowania albo dokonuje zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach, 6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 17 ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii, 7) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, 8) będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go odpowiednio w paszport albo dokument identyfikacyjny, 9) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy, 10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego obowiązanym do prowadzenia księgi rejestracji, o której mowa w art. 23, nie prowadzi tej księgi zgodnie z art. 23, 11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu tych zwierząt zgodnie z art. 20a ust. 1 lub nie umieszcza liczby owiec lub kóz ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 2, 11a) będąc posiadaczem świni, nie dokonuje spisu świń zgodnie z art. 20a ust. 1 lub nie umieszcza liczby świń ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 3, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby świń ustalonej podczas spisu, w terminie określonym w art. 20a ust. 3, 12) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego albo koniowatego, nie przekazuje odpowiednio Agencji, podmiotom, o których mowa w art. 5, albo organom Inspekcji Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminach określonych w art. 12 ust. 1, 3 i 3a, art. 16 ©Kancelaria Sejmu s. 42/45 13.09.2018 pkt 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1, albo przekazuje je z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach, 13) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, 3 i 6, 13a) utrzymuje zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych, 13b) będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub podmiotem prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 24, albo prowadzi ją niezgodnie z art. 24, 13c) będąc posiadaczem zwierząt, które mają być wprowadzone na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 2, nie przedstawia podmiotowi prowadzącemu targ, wystawę, pokaz, konkurs lub miejsce gromadzenia zwierząt opatrzonego podpisem wykazu wprowadzanych zwierząt, zawierającego ich numery identyfikacyjne, 14) wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych, 15) nabywa zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych, 15a) będąc posiadaczem zwierząt lub osobą przez niego upoważnioną, obecną podczas kontroli, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 31 ust. 12, nie udziela osobie wykonującej czynności kontrolne pomocy niezbędnej przy wykonywaniu tych czynności, 16) prowadząc rejestr koniowatych lub wydając dokumenty identyfikacyjne, nie przekazuje, wbrew przepisom art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2015/262, do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a–j oraz l–o tego rozporządzenia, ©Kancelaria Sejmu s. 43/45 13.09.2018 17) będąc poprzednim albo nowym właścicielem koniowatego, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 16 pkt 2 i 3, nie zawiadamia podmiotu, o którym mowa w art. 5, o zmianie właściciela koniowatego w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, 18) będąc właścicielem koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, nie przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 6, 19) zataja posiadanie dokumentu identyfikacyjnego w celu uzyskania kolejnego dokumentu identyfikacyjnego – podlega karze grzywny. 2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Olo 2019-06-12 12:54:30
  DALEJ PINOKIO OPOWIADAJ BAJKI
  • deszczno 2019-06-12 13:42:18
   Wszystkie wypowiedzi Ministra Ardanowskiego , to precyzyjny zapis niekompetencji ; zarówno ministra jak i "jego" urzędników. Wystarczy poczytać wpisy na Farmerze.pl z 31 maja , 1 czerwca i 11 czerwca - ich treść precyzyjnie obnażała tę niekompetencję (z początku problemu bydła z Ciecierzyc) i próby naprawy wadliwego działania przez p. ministra .
 • lub. 2019-06-12 12:27:46
  U nas w Lubuskiem , to sami fachowcy . Ostatnio dowiedziałem się , że na dyrektora nadzorującego finanse dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie została powołana polonistka, współwłaścicielka wytwórni (czegoś tam) ze Wschowy .
 • Rr 2019-06-12 10:48:55
  Chore na co? To są zdrowe krowy a mięso z niech jest dużo lepsze jakościowo niż z niejednej obory.
  • lek.wet. Maciek 2019-06-12 13:09:35
   np. Gorączka Q , gruźlica, leptospiroza itd. Mało?
   • ferma 2019-06-12 13:47:07
    Mam nadzieję , że nie jest pan lekarzem wet. - Maćkiem - ze Świebodzina . Koleżanka małżonka (moja) byłaby zdruzgotana. A jeśli nim Pan jest, to proszę przeczytać wpisy pod nickiem "b. hodowca".

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.214.113
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.