PARTNERZY PORTALU

Komentarze 6

user . Program „Dobrostan plus i inne cuda 2019-09-14 14:09:28
9. Program „Dobrostan plus” oprzemy na założeniach wszechstronnie korzystnych dla rolników i dla całego społeczeństwa. Zakładamy, że w programie „Dobrostan plus” będą dobrowolnie uczestniczyć rolnicy, którzy: • prowadzą hodowlę świń lub bydła własnego chowu (unikamy transportu np. prosiąt czy warchlaków z Niemiec czy Danii do gospodarstw w Polsce); • prowadzą hodowlę „rozgęszczoną”, z normami powierzchni znacznie wyższymi niż minimalne wymagane standardy (dzięki temu ograniczymy wielkoprzemysłowy chów zwierząt, wprowadzimy preferencję dla małych gospodarstw rodzinnych i osiągniemy poprawę dobrostanu zwierząt); • prowadzą hodowlę zwierząt w liczbie dostosowanej do powierzchni ich gospodarstw, tak by zwierzęta te mogły być w zdecydowanej większości wykarmione paszą z własnego gospodarstwa (oszczędność transportu paszy do gospodarstw); • nie stosują pasz GMO (wszystkie takie pasze pochodzą z zagranicy, a zatem przez ich wyeliminowanie nastąpi znacząca redukcja transportu i związanych z nim zanieczyszczeń środowiska); • prowadzą hodowlę świń na ściółce, krowy w okresie letnim przez co najmniej 4 miesiące wypasają na pastwiskach (dzięki temu następuje poprawa dobrostanu zwierząt); 149 • prowadzą hodowlę w ograniczonej liczbie zwierząt, np. nie więcej niż 100 krów, nie więcej niż 500 świń w gospodarstwie(to z kolei wpływać będzie na ograniczenie zasięgu chowu wielkoprzemysłowego, mniejsze zanieczyszczenie środowiskai preferencje dla gospodarstw rodzinnych); • sprzedają swoje zwierzęta do uboju do zakładów w odległości nie większej niż np. 50 km (redukcja transportu, wyeliminowania transportu długodystansowego, poprawa dobrostanu zwierząt); • sprzedają swoje zwierzęta do zakładów nieprowadzących uboju rytualnego (pewność, że mięso z takich zwierząt nie będzie eksportowane, gdyż ubój rytualny w Polsce jest niemal w 100% na eksport). Rolnicy spełniający te warunki powinni mieć płatności co najmniej 100 złotych do jednego tucznika, 500 złotych do jednej krowy rocznie, niewykluczone jest też adekwatne wsparcie do innych gatunków zwierząt hodowanych w naturalnych warunkach dobrostanu, na przykład owiec, kóz czy drobiu. Będzie to istotne dodatkowe wsparcie dla niewielkich gospodarstw rodzinnych przy równoczesnej ogromnej korzyści dla klimatu, środowiska, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt.
Zgłoś
user będzie dobrze 2019-09-14 22:35:50
A kto by to czytał wystarczy , że Prezes zapewni , że będzie dobrze.
Zgłoś
user czytelnik programu PIS 2019-09-14 22:44:59
Czytaj czytaj , 500 zł dostanie rolnik do sztuki pod warunkiem , że sprzeda swoje zwierzęta do zakładów nieprowadzących uboju rytualnego (pewność, że mięso z takich zwierząt nie będzie eksportowane, gdyż ubój rytualny w Polsce jest niemal w 100% na eksport).
Zgłoś
user hodowca bydła rzeźnego 2019-09-14 22:38:36
Że co ? Że dopłata tylko do bydła na ubój w kraju ? Poj...ło kogoś ?
Zgłoś
user Obserwator 2019-09-15 17:47:15
To i tak nie ma znaczenia dla opasów
Zgłoś
user KzO 2019-09-12 19:19:05
Plamy na słońcu też zapewne wpłyną na obniżki w polskich mleczarniach. Jednakże w wypadku poszerzania rynków zbytu i światowej hossy nie ma to dużego przełożenia na rodzimy rynek. Słyszymy to od lat. Chłopek i tak doić będzie...
Zgłoś