PARTNERZY PORTALU

Komentarze 16

user Wykorzystali głupowatych ludzików przeciwko nim samym. 2019-10-10 20:58:28
Mogliście żyć godnie do końca życia z należnych odszkodowań, które z pewnością przekroczyłyby wartość gruntów w jakie Was wkręcili oszuści. PiSuary boją się przyznać do porażki zmiatania afer pod dywan co przyniosła odmienny skutek, Ustawa sztandarowa PSL o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 27lutego 2012 roku( Dz.U.2013 Poz 503),Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, gdzie stroną o zmanię klasyfikacji gruntów był Wójt, Burmistrz czy Prezydent Miasta,lecz w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisów właścicieli pod operatami nie można było wprowadzać zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku właścicieli nieruchomości lub wieczystych użytkowników,tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych, mimo przepchnięcia ustawy w przedmiocie łamania praw człowiek doszło do najcięższych przestępstw w urzędach użyteczności publicznej, pod projektem do zaopiniowania podpisali się Józef Zych , Piechociński Janusz , Pawlak Mirosław , Pawlak Waldemar , Jana Łopata, Kłopotek Eugeniusz , Sawicki Marek, Bury Jana, Goś Marek, Borawski Edmund , Borkowski Krzysztof , Górczyński Jarosław , Grzeszczak Eugeniusz ,Kalemba Stanisław , Kasprzak Mieczysław , Racki Józef , Smolarz Henryk , Sosnowski Zbigniew , Sztorc Andrzej , Łuszczak Mieczysław . Maliszewski Mirosław , Ozga Krystyna, Stefaniuk Franciszek Jerzy, Tokarska Genowefa, Walkowski Piotr, Włodkowski Zbigniew , Zgorzelski Piotr , Żelichowski Stanisław itd. Ograniczacie społeczeństwu wolność, w związku z należnymi im odszkodowaniami związanymi z modernizacji gruntów rolnych wszystkich klas w obszarach wiejskich na mieszkalne . łamiecie prawa człowieka w przedmiotowej aferze do przestępstw posłużyliście się środkami UE jak w gminie Augustów,Jakie przepisy obowiązywały gdy przeprowadzaliście modernizacje w 2014roku,. Rozporządzenie Wykonawcze KE Nr zostały opisane i określone w księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.ww.gov.pl.documents/912055/913531/Ks%C4%99ga+wizualizacja+znaku+PROW+2014-2020-zmiana+31+08+2017.pdf/11680680-1fa8-f501-84f0-f8e5805f2b3d Pański stół się skończył, nie rozliczycie tego nigdy , nawet nie możecie prowadzić działalności gospodarczej rolniczej, biznes jest w obszar wiejskich, gdzie płynie cały strumień dofinansowań Unijnych , nigdy już Szlachcicom ze wsi mieszczuchy nie dorównacie(Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność,z pewnością już otrzymujecie decyzje z Urzędów Miast w związku z gruntami pod bokami itd, pozostaje współczuć co Wam zrobili, ludziska nic nie macie ). W przyszłym roku podatkowym obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości,wzrosną o wskaźnik inflacji, Obwieszczeniem Ministra Finansów. W związku z czym zablokowali Was ,Dz.U. z 2016roku poz 585 ustawa PiS o obrocie ziemią rolną,którą Sejm dla podatników niekorzystnie znowelizowali Dz.U. 2019 poz.1080. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art.28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł" zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty,więc spełnia wymogi z art.104 Kpa”Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na nieruchomość do celów nie rolniczych. Art.61 ust.1pkt 4 upzp,dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych ) uznana za nieruchomość rolną lub leśną, procedura odrolnienia i odlesienia jest to poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym . W znowelizowanej ustawie ustanowiono iż grunt poniżej 1ha to nieruchomość, w ślad za powyższym uchwalano przy Ministerstwie Rolnictwa Krajowy Rejestr Nieruchomości , zaś wcześniej wprowadzono zmiany o podatku VAT- odpowiedzialność solidarna nabywcy. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT. Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. Podobnie orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny wyrok z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT.
Zgłoś
user rolnik 2019-10-10 23:03:12
wziołem raz w 2004 roku i biorę moderkę cały czas bo to tylko dla naszego PSL-u, A TERAZ JESZCZE ŁATWIEJ NIZ ZA NASZYCH
Zgłoś
user tylko kłody dla twórczych 2019-10-10 17:08:58
Nie korzystam już z modernizacji, nie oznacza to że brak pomysłów, swoje życie realizuję za swoje bez poniżania. Tu powinien być opis rzeka doświadczeń, szkoda cennego czasu na smutne wspomnienia. Może na koniec - panie kontrolujące z agencji skorzystały z mojej łazienki ...ten syf pozostawiony pamiętam do dziś, choć sporo lat upłynęło - dzicz.
Zgłoś
user Rolnik 2 2019-10-10 16:26:42
To wszystko przez to że w agencajach nadal siedzą ludzie platformy i psl! to oni robią rolnikom pod górke i wszystko opóźniaja ! Sam znam takie osoby które są z psl i robią wszystko by rolnikom robic pod górke a potem mówić że to wina pis . u mnie w gminie burmistrz psl wszystkich z rodziny zatrudnił i opóźnial szacowanie strat ! Wiec drodzy koledzy rolnicy nie dajcie się nabrać że to wina pis i wszyscy głosujmy na pis by oczyścić tych zdrajcow z po i psl!
Zgłoś
user max 2019-10-10 17:55:12
myslisz ze pis to cacy???zaden problem w rolnictwie niezostał rozwiazany,asf,dziki,słabe ceny skupu zbórz,wołowiny.wilki które sie mnoza w całym kraju,srodki do produkcji coraz drozsze mam wymieniac dalej??!rekompensaty za susze biora ci którzy nawet ara nieposieli!!!!
Zgłoś
user Rolnik 2 2019-10-10 19:28:39
Pis zrobił dużo dla rolnictwa. Dopłaty do wapna rekompensaty za susze i dużo by wymieniać. zapomniałes kto przeszkadzał gdy chciał walczyć z asf i wybic dziki ? Chcesz to idź głosuj na Platformę to na pewno będzie dobrze na wsi. Albo na Psl. Gdzie sami wyciągnęli z tych programów ile mogli a biednych młodych rolników gnębili. Taśmy neumana pokazały jak będzie gdy platforma wygra. Ewentualnie głosuj na konfederację to znów będziesz pod ręką Rosji.
Zgłoś
user starywiarus 2019-10-10 19:12:59
Gdyby nie Ci z PSL i PO to dopiero wtedy bylby pogrom, nowo przyjmowani z pisu to niedouczone glaby z nadania partyjnego ,nie wspomne o tej pisowskiej kadrze kierowniczej bo to juz por`zka
Zgłoś
user śmiechnasali 2019-10-10 19:56:29
ile ci płacą za wpis ? złotówki czy ruble ?
Zgłoś
user max 2019-10-11 07:42:58
pis zrobił duzo dla rolnictwa???patrze ze masz kłopot w czytaniu ze zrozumieniem.kupił za garsc srebrników naiwnych rolników!dzieki tym kochanym dopłatom do wapna itp. ceny pujda w góre i znowu zarobia tylko posrednicy nie rolnicy!!!tak trudno zrozumiec ze 2+2= 4 nie 3
Zgłoś
user myk 2019-10-10 16:17:49
co z mlodym rolnikiem? nabrali wnioskow a teraz wykluczaja ! bo nie ma piniedzy! gdzie jestes Ardanowski?
Zgłoś
user Rolnik 2 2019-10-10 16:32:14
Przecież w agencjach nadal siedzą ludzie z psl i platformy to oni robia rolnikom pod górke! Sam znam takich i sam tego doświadczylem ! Burmistrz z psl opóznial szacowanie strat suszy! Agencje gdzie siedzą Ludzie opozycji celowo robią wszystko by walczyć z pis naszym kosztem !
Zgłoś
user AR 2019-10-10 18:29:46
Chyba nie słyszałeś co Pan minister powiedział, niema juz zwalania na poprzedników. w AGENCJI WSZYSCY PREZESIE DYR. KIER. NACZ. SĄ JUŻ TYLKO Z JEDYNEJ SŁUSZNEJ PARTII. Posłuchaj tak Pan Min. sam mówił.
Zgłoś
user aaa 2019-10-10 18:56:13
Przeżyłem w tej firmie już SLD, PIS, Samoobrone, PO, PSL, teraz znowu PIS. Jak ktoś po 4 latach rządzenia zwala swoją nieudolność na poprzedników to zostaje tylo się popukać w głowę :) Akurat u mnie w biurze największymi nierobami są pociotki z PISu które dostały pracę w ostatnich 4 latach. Gdyby nie "dywersanci: z poprzednich rozdań to by nic nie było robione i wszystko leżało. W ciągu kilku dni skończy się limit de minimis na ten rok czyli stanie wypłata suszy w miejscu, to też będzie wina poprzedniej ekipy? Szkoda słów na takich idiotach co to tu rządową propagandę sieją...
Zgłoś
user Prowik 2019-10-10 15:49:28
Hahaha. A ciemny lud ktory ogląda tylko tvpis nawet się o tym nie dowie. A później całą winę rzucą na innych. A kasa przepadnie. Żal.
Zgłoś
user kolega Krzysztofa Jana 2019-10-10 15:04:16
Wychodzi na tom że Ardanowski jest notorycznym kłamcą , środki nie będą wydane o czym wiedział od dawna a udaje głupa że jest OK
Zgłoś
user Filipów 2019-10-10 14:46:28
Dalej trzymajcie w Suwałkach kierownika i jego zastępczynie co to tylko kłody pod nogi potrafią kłaść i windykować to na pewno kasa będzie wydana na czas. No chyba ze ktoś umizgi robi do zastępczyni a to co innego! Ma kasę nawet jak by mu się nie należała. I zero kontroli wszytko idzie jak trza! CBA
Zgłoś