KONFERENCJE

Kierunek Innowacja

Konferencje regionalne „Farmera” to duża dawka specjalistycznej wiedzy, ciekawe wykłady, konsultacje, a także okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy z rolnikami oraz ekspertami z branży rolniczej.

Innowacyjny Farmer 2023

Popularyzujemy innowacyjne technologie oraz praktyki rolnicze, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

Konferencja organizowana przez redakcję „Farmera” to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w kalendarzu rolniczym – ciekawe sesje oraz spotkania z szerokim gronem ekspertów i znamienitymi gośćmi.

Innowacyjny Produkt Rolniczy

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów rolnych innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2022

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów ogrodniczymi innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

NOWOCZESNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA - ŚWINIE

Konferencja, na której omawiamy aktualną sytuację rynkową, to skondensowana dawka wiedzy o praktycznych, zdrowotnych i rynkowych aspektach produkcji trzody. Najlepsi specjaliści w branży w jednym czasie i miejscu.

NOWOCZESNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA - MLEKO

Konferencja, po której poprawisz wydajność w swoim gospodarstwie. Łącząc naukę i praktykę, szeroko omawiamy najważniejsze aspekty nowoczesnej i wydajnej produkcji mleka.

SADY I OGRODY KONFERENCJA

Konferencja, podczas której poruszamy zagadnienia z zakresu agrotechniki, uprawy owoców i warzyw, ochrony roślin oraz opłacalności produkcji w branży ogrodniczej. Rozmawiamy o sytuacji na rynku oraz o perspektywach dla całej branży ogrodniczej.