KONFERENCJE

51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

17-18 lutego 2011  • 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu zaprasza na 51. SESJĘ NAUKOWĄ INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB, która odbędzie się 17-18 lutego 2011 roku w Centrum Kongresowym IOR – PIB w Poznaniu. Głównym tematem będzie: „60-lecie IOR – PIB oraz przyszłość integrowanej ochrony roślin w Polsce”.

51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

W przeddzień sesji, 16 lutego (w środę) odbędzie się Sympozjum przedsesyjne na temat: „Quo vadis herbologio?” Ogółem zostanie wygłoszonych ponad 100 referatów i przedstawionych 300 posterów przygotowanych przez specjalistów z różnych dziedzin współczesnej ochrony roślin.

W ramach imprez towarzyszących 15 lutego 2011 r. (wtorek) przewidziany jest IV Dyskusyjny Panel przedsesyjny „Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin”, a 16 lutego 2011 roku odbędzie się Sympozjum Komitetu Ochrony Roślin PAN na temat: „Odporność agrofagów na środki ochrony roślin – skala problemu i metody przeciwdziałania".

Organizator: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Szczegóły: www.ior.poznan.pl

Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) informuje o rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie ochrony roślin w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej (rolniczej, warzywniczej i sadowniczej).

Celem studiów jest wyszkolenie specjalistów w zakresie integrowanej ochrony roślin, którzy chcieliby się włączyć w ogólnokrajowy program upowszechnienia i wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wykładowcy, instruktorzy, doradcy, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej, pracownicy firm fitofarmaceutycznych, rolnicy i producenci warzyw lub owoców legitymujący się dyplomami ukończenia studiów wyższych.

Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej www.ior.poznan.pl oraz w Sekretariacie Studiów Podyplomowych IOR – PIB, Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, tel.: 61/ 864 90 27, fax: 61/ 867 49 51, e-mail: S.Wolny@iorpib.poznan.pl

Nabór trwa do końca lutego 2010 r., przy czym zajęcia rozpoczną się z chwilą gdy grupa będzie liczyła 25 osób.

×