KONFERENCJE

Agro-Tech 2007

Data imprezy: 30 czerwca - 1 lipca 2007 r.

Miejsce imprezy: Minikowo

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Współorganizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie.
http://www.kpodr.pl/aktualnosci/kalendarz_2007.php

Największa i  najważniejsza impreza wystawienniczo – targowa na Kujawach i Pomorzu. W ubiegłym roku uczestniczyło w niej 364 wystawców krajowych i zagranicznych oraz 95 hodowców zwierząt.

×