KONFERENCJE

BIOPALIWA szansą dla Polski - Dni Ślazowca

Termin: 27-28 września 2007
Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa, Budynek 8, sala 112

Program konferencji

27 września 2007, czwartek
- Rynek biopaliw w Polsce
- Biologia i użytkowanie ślazowca pensylwańskiego
- Biopaliwa w silnikach lotniczych
- Możliwości produkcji biopaliwa na własne potrzeby
- Uwarunkowania prawno-techniczne i ekonomiczne wdrażania biopaliw w Polsce
- Uprawa roślin energetycznych na Węgrzech
- Choroby i szkodniki ślazowca pensylwańskiego
- Ślazowiec pensylwański jako roślina energetyczna
- Możliwości wykorzystania roślin w energetyce
- Wartościowe rośliny energetyczne
- Gospodarstwo agroenergetyczne
- Dofinansowywanie przez EkoFundusz projektów zwiazanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem biomasy w energetyce
- Finansowanie projektów bio-energetycznych przez BOŚ
- Uprawa topinamburu
- Biogazownie w Polsce - nie wykorzystany potencjał energetyczny
- Wywar gorzelniany - szansa dla gorzelni rolniczych
- Biopaliwa II generacji - stan aktualny i perspektywy

28 września 2007, piątek
- Uprawa ślazowca pensylwańskiego na osadach ściekowych
- Jak możemy zapewnić samodzielność energetyczno - cieplną w gminie
- Uprawa topinamburu i batatu na cele energetyczne
- Zbiór i prasowanie ślazowca i miskantusa /DVD/
- Urządzenia do produkcji brykietu i pelletu
- Kotłownie na biomasę
- Biogaz - odnawialne źródło energii z odpadów w Szwecji
- Opis i wykorzystanie domowej tłoczni oleju rzepakowego do napędu ciągnika
- Produkcja peletów z roślin energetycznych - Claudius Nowotny, Kahl Group, Niemcy.
- Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion swiatłem czerwonym na plonowanie rzepaku
- Biopaliwa II generacji - Technologia produkcji biooleju i węgla drzewnego
- Tanie grzanie gazo-generatorem w Gminie Zwierzyn - 3 lata doświadczeń
- Wykorzystanie biopaliw transportowych w Polsce
- Spotkanie założycielskie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej Ślazowca

Więcej informacji: www.bni.com.pl

×