KONFERENCJE

Dni Otwartych Drzwi "Nauka

Data imprezy: 30 czerwca- 01 lipca 2007 r.

Miejsce imprezy: Łódzki ODR

Organizator: Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
tel. (0-42) 719-89-28
fax (0-42) 719-66-99
e-mail:wodrbrat@doskomp.lodz.pl

więcej informacji:
www.wodr-bratoszewice.agro.pl

×