KONFERENCJE

Dzień Otwartych Drzwi

Data imprezy: 23-24 czerwca 2007 r.

Miejsce imprezy: Śląski ODR w Mikołowie

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
– O/Mikołów
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-12-10
fax (0-32) 226-11-45
e-mail: odrmikolow@wp.pl

więcej informacji:
www.czwa.odr.net.pl

×