KONFERENCJE

Dzień Otwartych Drzwi Powiatu Lublinieckiego

Data imprezy: 29 czerwca 2007 r.

Miejsce imprezy: Kochcice k/Lublińca

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl

więcej informacji:
www.czwa.odr.net.pl

×