KONFERENCJE

FARMA

Międzynarodowe Targi Hodowli Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA. Najbliższa edycja : 28.09.2007 - 30.09.2007, Poznań.

FARMA to targi o czytelnym podziale tematycznym: Hodowla, Ogród i Las oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

Hodowla

 • maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej
 • środki transportu
 • wyposażenie budynków inwentarskich
 • pasze i dodatki paszowe
 • sprzęt i preparaty weterynaryjne
maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – specjalistyczna wystawa dla hodowców: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz, drobiu, strusi, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb. Na specjalnych ringach odbywają się pokazy zwierząt. Najlepsze okazy zwierząt nagradzane są tytułem Championa Polskiej Hodowli.

Weterynaria – prezentacja najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz medycyny weterynaryjnej

Forum Rolnicze – jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowisk hodowców. Każdy dzień forum to dyskusje o najistotniejszych zagadnieniach tej branży.

Ogród i las

 • warzywa i owoce
 • maszyny i urządzenia oraz materiał szkółkarski i nasienny dla warzywnictwa i sadownictwa
 • szklarnie i tunele foliowe
 • materiał pomocniczy w uprawach
 • nawozy do produkcji ogrodniczej
 • maszyny i urządzenia dla leśnictwa

Krajowa Wystawa Ogrodnicza – pokazująca nowe odmiany roślin oraz nowe technologie stosowane w ogrodnictwie. Najlepsi są nagradzani Złotymi Medalami Krajowej Wystawy Ogrodniczej.

Horti-Logistyka – owoce, warzywa i materiały szkółkarskie – spotkania branży ogrodniczej: producentów, przedstawicieli organizacji wspomagających promocję rynków hurtowych, firm handlowych i logistycznych zajmujących się produktami ogrodniczymi.

Forum Leśne – techniki i technologie w pielęgnacji lasów. Spotkanie profesjonalistów poświęcone racjonalnej gospodarce leśnej oraz technikom i technologiom lasom przyjaznym.

Fachowe debaty – spotkania, konferencje środowiskowe o nowoczesnych metodach i technologiach w produkcji, trendach rynkowych oraz o formach organizacji produkcji, sprzedaży.

Rozwój obszarów wiejskich

 • prezentacja regionów, powiatów i gmin
 • oferty Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 • budownictwo wiejskie
 • bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
 • rękodzieło

Pawilon Regionów osobny pawilon, niepowtarzalna atmosfera festynu ludowego – taką scenerię oferujemy do prezentacji obszarów wiejskich. Spotkania promujące małą przedsiębiorczość, inicjatywy lokalnych społeczności i walory turystyczne wsi.

Produkty regionalne – wystawa regionalnej i lokalnej żywności. Finał konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

Ekologia w rolnictwie – konferencje i spotkania dotyczące rolnictwa ekologicznego, produkcji roślin energetycznych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, produkcji żywności ekologicznej.

wiecej informacji: http://farma.mtp.pl/

×