KONFERENCJE

Innowacje w przygotowaniu i zadawaniu pasz dla bydła

„Poprawa bazy paszowej dla bydła z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w przygotowaniu i zadawaniu pasz” to temat konferencji, na którą 14 listopada br. zaprasza Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział Siedlce.

Innowacje w przygotowaniu i zadawaniu pasz dla bydła Foto: Grzegorz Tomczyk

Jak argumentują organizatorzy, wymagania i oczekiwania zakładów przetwórczych w stosunku do mleka wciąż rosną. Na jego jakość ma zaś wpływ wiele czynników w całym cyklu produkcji - począwszy od nawożenia użytków zielonych, aż do samego zadania paszy. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak wyeliminować błędy w nawożeniu użytków, podnieść jakość mleka, zwiększyć wydajność produkcji, a zarazem zoptymalizować koszty żywienia zwierząt w gospodarstwie i usprawnić proces przygotowania i zadawania pasz. Przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych przedstawią wyniki najnowszych badań i doświadczeń w tym zakresie, oraz zademonstrują innowacyjne rozwiązania techniczne. Rolnicy będą też mogli odwiedzić nowoczesną oborę, w której zautomatyzowano system zadawania pasz.
Konferencja odbędzie w ośrodku MODR w Zbuczynie, przy ul. Dębowej 2. Osoby zainteresowane udziałem musza dokonać zgłoszenia w MODR do 6 listopada br., pod nr tel. (025) 640 09 29.
Konferencja jest organizowana w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

×