KONFERENCJE

INTERECO 2007

20.04 - 22.04.2007Organizator: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.Zakres tematyczny:

 •       Woda
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • ochrona zasobów wodnych
  • zaopatrzenie w wodę
  • uzdatnianie wody
  • sewage treatment
  • oczyszczanie / utylizacja ścieków
  • systemy kanalizacji i wodociągów
  • pompy
 • Powietrze
  • ochrona powietrza
  • oczyszczanie gazów
  • technologie niskoemisyjne
 • Odpady
  • zbiórka i transport odpadów
  • składowanie odpadów
  • utylizacja odpadów
  • recykling
  • rekultywacja
 • Technika komunalna
  • sprzęt i pojazdy do utrzymania czystości ulic i placów zabaw
  • sprzęt do utrzymania czystości budynków i parkingów
  • sprzęt do utrzymania terenów zielonych
  • sprzęt i pojazdy specjalnego znaczenia
 • Instytucje, organizacje i agencje ochrony środowiska
 • Edukacja ekologiczna, promocja, informacja

więcej informacji: www.intereco.mtk.katowice.pl

×