KONFERENCJE

IX Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego

Data imprezy: 07 października 2007 r.

Miejsce imprezy: Skrzelew, gmina Teresin.

Organizator imprezy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka Izba Rolnicza, Łódzka Izba Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, Urząd Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Teresinie

więcej: Prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych, prezentacja firm  z branży produkcji rolniczej, wystawa sprzętu rolniczego, pokaz użytkowania maszyn rolniczych, kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych.


Dodatkową atrakcją będą konkursy z ciekawymi nagrodami, puchary,  występy zespołów folklorystycznych i młodzieżowych.

×