KONFERENCJE

Konferencja Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, 3 grudnia, Warszawa

03 grudnia 2012  • 

Konferencja ma na celu przedstawienie, pod wieloma względami, sytuacji kobiet mieszkających na wsi w aspekcie dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencja Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, 3 grudnia, Warszawa Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Konferencja składać się będzie z dwóch sesji panelowych. Podczas pierwszej przedstawiony zostanie przegląd dorobku i inicjatyw Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiej w zakresie wspierania i promocji roli kobiet na obszarach wiejskich oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań projektu badawczego MRiRW realizowanego w 2012 r. zatytułowanego „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytey oczekiwania".

Sesja druga będzie to panel ekspertów i praktyków, którzy wypowiedzą się na temat zaangażowania potencjału kobiet mieszkających na wsi w rozwój społeczno - gospodarczy kraju oraz dotyczący przekształcania aktywności życiowej w działalność zawodową poprzez prezentację strategii, programów, możliwości i dobrych praktyk.

Więcej informacji:

Centralna Biblioteka Rolnicza - tel. (22) 826-57-05; e-mail bilas@cbr.net.pl; www.cbr.edu.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego - tel.(22) 729-66-34 wew.140;

i.studniarek@cdr.gov.pl; www.cdr.gov.pl

Organizatorzy:
Centralna Biblioteka Rolnicza i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

×