KONFERENCJE

Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii

Konferencja realizowana jest w ramach działania informacyjnego odnoszącego się do Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanego z dotacji Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie nowych możliwości, jakie w dziedzinie energii odnawialnej stwarza Wspólna Polityka Rolna.

Konferencja skierowana jest do rolników i producentów rolnych z Polski południowo-zachodniej, tj. województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W konferencji wezmą udział również reprezentanci samorządu rolniczego, rolniczych związków branżowych, doradcy rolni, przedstawiciele przemysłu energetycznego, administracji lokalnej i rządowej oraz media regionalne. Przewidywana ilość uczestników - 150 osób.

Program konferencji

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.fapa.org.pl.

Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
×