KONFERENCJE

Konferencja Nauka, Biznes, Rolnictwo-nowe realia, 22 listopada, Puławy

22 listopada 2012  • 

Celem konferencji jest kontynuowanie zainicjowanej w ubiegłym roku idei, budowy platformy współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, biznesowymi dla realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego, podnoszeniu kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania rolników, popularyzacji badań dotyczących nawożenia oraz budowaniu nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką.

Konferencja Nauka, Biznes, Rolnictwo-nowe realia, 22 listopada, Puławy Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
W ramach projektu odbędzie się konferencja tematyczna, której konsekwencją będzie promowanie Centrum Kompetencji PUŁAWY, jako ważnej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Dalsze inspirowanie za pośrednictwem CK PUŁAWY idei modernizacji polskiego rolnictwa, doradztwo w zakresie efektywnego nawożenia oraz edukacja i profesjonalizacja

Zgłoszenia i kontakt: potwierdzenia@azoty.pulawy.pl, tel. 81 565 38 96, 81 565 38 55

Organizator:
Zakłady Azotowe Puławy

×