KONFERENCJE

Konferencja „Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa”

14 kwietnia 2018  •  Warszawa  • 

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” zaprasza na konferencję „Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa”, która odbędzie się 14 kwietnia br. w Warszawskim Centrum Expo XXI.

Konferencja „Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa” Konferencja „Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa”

Główny cel konferencji:

I. Wykazanie możliwości dywersyfikacji przychodów rolników w obliczu wygaszania przez KE tzw. Wspólnej Polityki Rolnej-Rozwój tzw. Rolnictwa Energetycznego i OŹE, przeprofilowanie hodowli:
• Uruchomienie Programu budowy sieci biogazowych Biolektrowni Rolniczych,
z udziałem państwowych spółek energetycznych (PGE, ENERGA, TAURON PE, ENEA).
• Przeorientowanie na części obszarów wiejskich produkcji roślinnej z upraw roślin przeznaczonych do wykarmiania trzody, na uprawy dla skarmiania bydła oraz na uprawy celowych roślin jednorocznych i wieloletnich z przeznaczeniem na kiszonki do wygazowania w Bioelektrowniach Rolniczych,
• Wprowadzenie na obszarach zdominowanych hodowlą trzody chlewnej hodowli bydła mlecznego i mięsnego,

II. Wypracowanie – w trakcie dyskusji panelowych – wytycznych dla opracowania dokumentu z Konferencji, wskazującego na konieczność przeprowadzenia szybkiej ścieżki legislacyjnej w zakresie uznania rolniczych inwestycji biogazowych jako tzw. Inwestycji Celu Publicznego wpisujących się w tzw. Cel rolny.
• Przekazanie dokumentu do resortów: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Kancelarii Prezydenta RP.

Osoby zainteresowanych otrzymają indywidualne zaproszenia ze szczegółowym programem konferencji.

×