KONFERENCJE

Konferencja "Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi"

28 listopada 2017  •  Przysiek k. Torunia  • 

I Ogólnokrajowa konferencja na temat Śruty rzepakowej pod hasłem:,, Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej". Konferencja jest organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

PROGRAM:

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

10.15 – 10.40 Wyzwania i perspektywy stojące przed krajową i europejską produkcją rzepaku
Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;

10.40 – 11.00 Śruta rzepakowa z perspektywy działań resortu rolnictwa w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe
Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.00 – 11.30 Rzepak jako podstawowa polska roślina oleista, ale i białkowa. Praktyczne możliwości wykorzystania białka rzepakowego w produkcji zwierzęcej
prof. Iwona Bartkowiak-Broda, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu;

11.30 – 13.00 Seminaria tematyczne dla hodowców na temat stosowania śruty rzepakowej:

Sala 1: Trzoda chlewna
Sala 2: Bydło mleczne
Sala 3: Bydło mięsne

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.15 Debata ekspercka

Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Radosław Stasiuk – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
Przedstawiciel Izby Zbożowo-Paszowej
Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
dr inż. Zbigniew Lach – OHZ Osięciny Sp. z o.o.

14.15 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

×