KONFERENCJE

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola

Data imprezy: 23-24 czerwca 2007 r.

Miejsce imprezy: Grubno koło Chełmna

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, "Adriana" S.A., Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, "Agro-Sieć" Chełmno

więcej informacji:
www.kpodr.pl/aktualnosci/dni_pola_2007.php

Poletka z kolekcją odmian - prezentacja najnowszych krajowych i zagranicznych odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji; kolekcja roślin energetycznych; przedstawienie nowoczesnych technologii upraw, prezentacja działania środków ochrony roślin i nawozów; pokazy pracy maszyn
Oferta firm - ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, przydomowe oczyszczalnie ścieków, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, nauka rolnicza, wydawnictwa, banki, ubezpieczenia i inne
Kiermasze - materiał szkółkarski, rękodzieło, artykuły spożywcze i inne
wstęp bezpłatny

×