KONFERENCJE

Marszewskie Dni Pola 2019

16-12 czerwca 2019  •  Marszew koło Pleszewa  • 

Dnia 16 czerwca 2019 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w Marszewie koło Pleszewa Marszewskie Dni Pola 2019r., którym towarzyszyć będą Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godz. 11.00 na uroczyste otwarcie targów na głównym placu wystawowym.

Marszewskie Dni Pola 2019 Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Honorowy patronat nad imprezą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski.

Głównym punktem programu targów będzie prezentacja kolekcji ponad 160 odmian roślin  uprawnych na poletkach demonstracyjnych : zbóż ozimych i  jarych, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków   cukrowych, a  także grochu, łubinu, bobiku,  mieszanek poplonowych   i pomidorów. W kolekcji zostanie zaprezentowanych 20 gatunków roślin najczęściej uprawianych w regionie, w tym odmiany z Listy Odmian Zalecanych. Specjalnie dla producentów ziemniaków oraz pomidorów zostały przygotowane poletka, na których zastosowano system wspomagania decyzji w ochronie roślin z wykorzystaniem programu NegFry. Jego użycie pozwala na zmniejszenie liczby zabiegów ochrony o około 50% w porównaniu z ochroną tradycyjną.

Ciekawą ofertę przedstawią hodowcy odmian oraz producenci środków ochrony roślin i nawozów niezbędnych w produkcji rolniczej. Jak co roku na „Dniach Pola” będzie miała miejsce wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego do uprawy, pielęgnacji i zbioru. Na polu demonstracyjnym odbywać się będą pokazy:

             -  pracy maszyn z zastosowaniem techniki  komputerowej

             -  innowacyjnego zastosowania dronów w rolnictwie

             - zastosowanie gps i systemów  komputerowych  w praktyce rolniczej

             - atestacji opryskiwaczy polowych

Podczas targów odbędzie się podsumowanie regionalnego etapu XVII edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowanego pod patronatem Prezydenta RP przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na targach zaprezentują się firmy z obszaru zaopatrzenia rolnictwa, oferujące sprzęt rolniczy, wyposażenie obiektów inwentarskich, materiały budowlane  i wykończeniowe oraz pasze, nawozy, materiał  siewny  i  sadzeniakowy. Ekspozycję  targową  wzbogacą  samochody  osobowe  oraz  usługi z zakresu budowy studni głębinowych. Swoje stoiska zaprezentują firmy świadczące usługi na rzecz produkcji rolnej, przedstawiciele sektora bankowego oferujący produkty bankowe dedykowane rolnictwu oraz wydawnictwa rolnicze. Do odwiedzenia swoich stoisk informacyjnych oprócz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaproszą instytucje działające na rzecz rolnictwa - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Podczas targów będzie promowana żywność produkowana między innymi w ramach rolniczego handlu detalicznego. Partner targowy  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do strefy „Polska smakuje”, w której można  zapoznać  się z produktami posiadającymi certyfikaty europejskie, krajowe. Kampania „Polska smakuje” -jest  odpowiedzią na konieczność zbudowania silnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności, która w świadomości konsumentów będzie utrwalana poprzez znak graficzny i hasło słowne „Polska smakuje”. Marki, która będzie gwarantem najwyższej jakości produktów spożywczych. Głównym komunikatem „Polska smakuje” jest jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w ramach systemów jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe. W obecnej edycji promocji przeprowadzony  zostanie konkurs -„Bitwa Regionów”. Jest to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.

Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki.

Na stoisku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego specjaliści i doradcy udzielać będą informacji nt. dotacji dostępnych dla obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014-2020, a także podatków i ubezpieczeń oraz funkcjonowania grup producenckich, chowu trzody chlewnej, produkcji  ogrodniczej  i  warzywniczej.  Zapraszamy  również  na  degustację  miodu  pochodzącego z pasieki WODR w Sielinku.

Targom towarzyszył będzie kiermasz ogrodniczy z bogatą ofertą roślin rabatowych, krzewów, drzew owocowych i ozdobnych, pnączy, bylin, cebul kwiatowych oraz produktów z wikliny.

Wszystkich zwiedzających zapraszamy na godz. 1100 na uroczyste otwarcie targów. Szczegółowych informacji udzieli  Pan Tadeusz Wojcieszak  pod numerami telefonów: 62 742 7337,  723 678 058.  

Informacje  oraz  formularze  zgłoszeń  można  znaleźć  na  stronie  internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.wodr.poznan.pl

Zapraszamy całe rodziny do miłego spędzenia czasu podczas targów w Marszewie (niedziela 16 czerwca od 9 do 16 )

×