KONFERENCJE

Mleczna Rewia 2007

24.05-25.05.2007 

Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie Zakres tematyczny:

 • Maszyny i urządzenia dla przemysłu
 • Artykuły żywnościowe
 • Kultury bakteryjne, enzymy i innne dodatki do mleczrstwa
 • Dodatki do żywności
 • Opakowania i materiały opakowaniowe
 • Urządzenia chłodnicze
 • Urządzenia i środki do utrzymania  czystości w zakładach produkcji żywności
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz sprzęt laboratoryjny
 • Transport specjalistyczny
 • Projektowanie i budownictwo zakładów przetwórczych
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Wydawnictwo branżowe
 • Instytucje, związki i ośrodki naukowo-badawcze
 • Inne produkty przetwórstwa spożywczego
 • Handel
Dofinansowanie
Wystawcy Mlecznej Rewii (w tym zarówno producenci, jak i inne podmioty pracujące na rzecz mleczarstwa) mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu  Rozwoju Mleczarstwa , które wynosi 95 proc. kosztów wystawiennictwa wraz ze standardową powierzchnią zabudowaną. Więcej wiadomości na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl  i Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich: www.kzsm.org.pl
więcej informacji: www.mtgsa.com.pl

×