KONFERENCJE

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym - II edycja

27 listopada 2014  • 

Zapraszamy do udziału w konferencji miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym - II edycja".

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym - II edycja Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym - II edycja

27 listopada 2014 r.

Warszawa, Stadion Narodowy, Centrum Konferencyjne

Jest to projekt kierowany w szczególności do właścicieli gospodarstw wielkoobszarowych. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące nowego PROW 2014-2020, przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej, sprzedaży i dzierżawy gruntów należących do zasobów ANR, źródeł i narzędzi finansowania nowych inwestycji, a także minimalizowania ryzyka związanego z działalnością rolniczą, m.in. poprzez ubezpieczenia. W panelu poświęconym agrotechnice przedstawimy nowoczesne podejście do nawożenia i wspomagające je rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, a także przeanalizujemy zmiany na rynku agrochemikaliów.Zakres tematyczny:

8.30-9.30 Rejestracja gości

9.30-11.00 Panel I
Rolnictwo w Polsce 2014-2020 – jak wykorzystać szanse?

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – jakie pieniądze na rozwój rolnictwa, wysokość i realizacja dopłat w nowej polityce rolnej?
 • Przyszła polityka rolna UE, perspektywy rozwoju rolnictwa, najważniejsze problemy i wyzwania
 • Prognozy cenowe na najbliższe lata, czyli ile za swoją produkcję otrzyma rolnik?
 • Zagadnienia związane ze sprzedażą ziemi z zasobów rynku rolnego, przepisy dotyczące dzierżawców, ceny ziemi po 2016 r.
 • W co inwestować? (modernizacja, ziemia, dywersyfikacja)


11.00-11.15 przerwa
   
11.15-13.30 Panel II
Precyzyjne nawożenie i efektywna ochrona elementami nowoczesnej agrotechniki

Nawożenie podstawą nowoczesnej agrotechniki – jak efektywniej gospodarować azotem?

 • Wykorzystywanie w produkcji nowych formuł chemiczno-fizycznych, nanotechnologii, chelatów aminokwasowych, produkcji nawozów na bazie wolnych aminokwasów; wytwarzanie produktów wzbogaconych o związki biologicznie czynne, nowatorskie wykorzystanie ultrapierwiastków jako elementu integrowanej ochrony roślin
 • Przestrzeganie strategii nawożenia obejmującej uregulowany odczyn gleby, termin stosowania nawozu, dobór właściwej dawki nawozu, dobór odpowiedniej formy chemicznej nawozu azotowego, sposób aplikacji


Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego w nawożeniu azotem pszenicy ozimej

 • Potrzeba wdrażania precyzyjnych rozwiązań
 • Zasada działania urządzeń do stosowania zmiennej dawki azotu
 • Co warto wiedzieć, zanim zainwestuję w system precyzyjnego nawożenia azotem?
 • Efekty stosowania tej techniki na polach produkcyjnych


Ewolucja w pestycydach

 • Podsumowanie obserwowanych zmian na rynku agrochemikaliów – ewolucja preparatów. Stają się one coraz bardziej selektywne (tym samym bezpieczne dla środowiska) i skuteczne
 • Dwupaki (preparat + adiuwant)
 • Rozbudowa składu i tworzenie 2- i 3- składnikowych mieszanin fabrycznych
 • Oferowanie znanych preparatów w nowych formulacjach
 • Rozbudowa składu preparatu o związki zmieniające np. okres działania ochronnego zastosowanego środka, jego zachowanie po wniknięciu do wnętrza rośliny


13.30-14.15 Przerwa obiadowa

14.15-15.30 Panel III
Finanse i ubezpieczenia

 • Potrzeby finansowe polskich gospodarstw
 • Narzędzia finansowe, z których warto korzystać przy modernizacji gospodarstwa – analiza wad i zalet poszczególnych form finansowania inwestycji
 • Towarowy rynek giełdowy – aktualna sytuacja i tendencje
 • Zabezpieczenie płynności finansowych gospodarstw
 • Ubezpieczenie upraw – korzyści dla rolników
 • Niezbędna ewolucja systemu ubezpieczeń rolniczych
 • Realizacja odszkodowań


15.30
Zwiedzanie Stadionu Narodowego z przewodnikiem


Po konferencji zapraszamy na zwiedzanie Stadionu Narodowego!

Liczba miejsc ograniczona. Zwiedzanie Stadionu Narodowego możliwe będzie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od Organizatora.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

×