KONFERENCJE

O rolnictwie i przemyśle spożywczym na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w Katowicach

20-22 kwietnia 2015  • 

Redakcja miesięcznika Farmer oraz portalu farmer.pl wraz z wydawcą – Grupą PTWP SA, organizują debaty poświęcone rolnictwu oraz zagadnieniom rynku spożywczego i handlu, które odbędą się 22 kwietnia 2015 r. w Katowicach w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Program debat:

22 kwietnia 2015 r.

09.30-11.00

Polska żywność w świecie
• Gospodarcze skutki perturbacji politycznych na Wschodzie
• Nowe, alternatywne kierunki eksportu polskiej żywności - już wykorzystywane i potencjalne
• Oczekiwane przez eksporterów wsparcie państwa - możliwości i mechanizmy
• Rola efektywnej współpracy wewnątrz branży w skuteczności ekspansji polskich produktów na wielkie i chłonne rynki świata
• Sieci handlowe w eksporcie polskiej żywności

22 kwietnia 2015 r.

09.30-11.00

Nowy klient, nowy konsument
• Klient z pokolenia Y: postrzeganie rzeczywistości, nowe modele zachowań
• Jak dostosować modele rynku i sprzedaży do wymagań nowego klienta?
• Zmiany w relacjach producent-konsument - rola nowych form komunikacji, internetu i mediów społecznościowych
• Technologie pomocne w rozpoznawaniu potrzeb klienta
• Nowoczesne i sprawne zarządzanie relacjami z masowym klientem (handel, finanse, energetyka, telco&media)

22 kwietnia 2015 r.

11.30-13.00

E-commerce
• Prawo i technologie a sprzedaż przez internet - bariery i możliwości
• Efektywne łączenie handlu internetowego i sprzedaży tradycyjnej
• Co decyduje o sukcesie i zyskowności w e-commerce
• Płatności jako element budowania zaufania i lojalności
• E-handel - nowy rynek, nowe regulacje. Prawo, nadużycia i oszustwa, środki zaradcze
• Jak regulować, by nie dławić wolnego rynku? Doświadczenia najbardziej rozwiniętych rynków

22 kwietnia 2015 r.

11.30-13.00

Polski rynek spożywczy - druga fala inwestycji

• Inwestycje w przemyśle spożywczym w ostatnim dziesięcioleciu - zakres, specyfika, efekty dla branży
• Sektory polskiego przemysłu spożywczego stojące wobec nowych wyzwań
• Inwestycje prorozwojowe: innowacje, nowe produkty, marketing i dystrybucja
• Potencjalne źródła finansowania inwestycji
• Czas na brand? Jak wykreować europejską/globalną markę polskiego przemysłu spożywczego

22 kwietnia 2015 r.

11.30-13.00

Bezpieczeństwo żywnościowe - wyzwanie XXI wieku
• Dynamika potrzeb żywnościowych w Europie i w świecie. Rozwój demograficzny Południa, starzenie się społeczeństw Północy
• Sytuacja polityczna i społeczna w krajach rozwijających się - czynnik wpływający na globalną produkcję żywnościową
• Zmiana układu sił na świecie wyzwaniem dla europejskiego rolnictwa, przemysłu i polityki gospodarczej
• Rola Polski w budowaniu światowego systemu bezpieczeństwa żywnościowego
• Możliwości szerszego wykorzystania polskich doświadczeń w transformacji sektora rolno-spożywczego
• Uniezależnienie się państw UE od importu towarów spoza Wspólnoty a stabilizacja produkcji rolnej na kontynencie

22 kwietnia 2015 r.

13.30-15.00

Innowacyjne rolnictwo
• Jak skutecznie działać na rzecz innowacyjności w produkcji rolnej?
• Wymagania w ochronie środowiska a efektywne rolnictwo
• Inwestycje w nowoczesne przetwórstwo
• Firmy nawozowe i nowe produkty. Współpraca chemii z rolnictwem
• Perspektywa finansowa UE jako źródło wsparcia inwestycji w rolnictwie
• Nowoczesne rolnictwo jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Organizator: Grupa PTWP SA, wydawca miesięcznika Farmer oraz portali farmer.pl i gieldarolna.pl

Kontakt: Aleksandra Szczapa tel. (32) 356-76-17; e-mail: aleksandra.szczapa@eecpoland.eu

Agenda 

Rejestracja 

×