KONFERENCJE

Planowanie żywienia krów mlecznych i bilansowania pasz w gospodarstwie

Data imprezy: 30 - 31 maja 2007 r.

Miejsce imprezy: Siedzibia MODR, Oddział Poświętne

Organizator imprezy: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Mazowieckie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Program spotkania:

 • Cele projektu „e-Farmer” i podprojektu „Poprawa planowania produkcji zwierzęcej”
  Milan Hrycina, (tłumaczenie - Tomasz Sakowski)
 • Systemy oceny wartości pokarmowej pasz i szacowania zapotrzebowania krów mlecznych na składniki pokarmowe (INRA, NRC, DLG) – co warto wiedzieć.
  Maciej Kowalski, AR Kraków
 • Praktyczne zasady układania dawek pokarmowych dla krów mlecznych.
  Maciej Kowalski, AR Kraków
 • Kontrola poprawności żywienia krów mlecznych
  Zbigniew Lach, OHZ Osięciny
 • Prezentacja programu komputerowego integrującego kalkulowanie dawek pokarmowych z planowaniem produkcji i bilansowaniem pasz w gospodarstwie.
  František Mikyska, „AgroKonzulta”, Czechy (tłumacz Tomasz Sakowski)
 • Krzysztof Słoniewski, František Mikyska, Tomasz Sakowski, Milan Hrycina
 • Kalkulacja dawek pokarmowych i bilansowanie pasz na wybranych przykładach.
  Krzysztof Słoniewski, František Mikyska, Tomasz Sakowski, Milan Hrycina

 więcej informacji: tel 023 6628746

×