KONFERENCJE

POTATO POLAND 2020 Lubków – XXVII Krajowe Dni Ziemniaka

22-23 sierpnia 2020  •  Lubków  • 

POTATO POLAND - Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. Wydarzenie to ma charakter przechodni i co roku wystawa organizowana jest w zbliżonym terminie jednak zawsze w innym regionie Polski. Głównym organizatorem jest Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami są Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co roku w ramach organizacji targów dobierany jest gospodarz wydarzenia, który przygotowuje teren wystawy i udostępnia pola do pokazów maszynowych i kolekcji odmian. W tym roku w związku z decyzją organizatorów imprezę zlokalizowano w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki gmina Warta Bolesławiecka. Gospodarzem imprezy natomiast jest Gospodarstwo Rolne Lubków. Tym samym ta największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej odbędzie się w regionie słynącym zespecjalistycznej towarowej produkcji na potrzeby przetwórstwa, sieci handlowych i eksportu.

W edycji 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny objęło rolę współorganizatora POTATO POLAND jako jednej z najważniejszych imprez FOOD&AGRO nie tylko w kraju ale i Europie. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministerstwa, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno- spożywczego. Wsparcie POTATO POLAND 2020 jako jednej z ważniejszych imprez 

specjalistycznych w Europie wpisuje się również w rządowy PLAN DLA WSI oraz PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roli współorganizatora daje gwarancję uzyskania wysokiej rangi wydarzenia, wsparcia merytorycznego i medialnego. Nieocenione jest również wsparcie wszystkich osób i jednostek podległych ministerstwu jakie zostały zaangażowane w projekt. Wszystkie elementy składają się na wynik końcowy jakim ma być międzynarodowa i krajowa promocja polskiego rolnictwa w tym polskiej branży ziemniaczanej. Polska jako drugi w Europie i dziewiąty na świecie producent ziemniaka ma się czym pochwalić, a wsparcie administracji rządowej umożliwia dokonanie tego w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i merytorycznych organizowanej wystawy i konferencji naukowo technicznej.

Tegoroczna edycja organizowana w Lubkowie, jak również trzy poprzednie organizowane odpowiednio w 2017 roku w Kalinowej (powiat sieradzki, woj. łódzkie), 2018 roku w Boninie (powiat koszaliński, woj. zachodnio-pomorskie) i 2019 w Nidzicy (powiat nidzicki, woj.warmińsko-mazurskie) mają na celu wprowadzenie Polski do cyklicznej imprezyo światowym prestiżu jaką jest wystawa POTATO EUROPE. W tej chwili organizowana jest ona cyklicznie w czterech krajach to jest: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. Ambicją Polskiej Federacji Ziemniaka i innych uczestników branży jest wprowadzenie Polski jako piątego kraju – organizatora POTATO EUROPE, co potwierdzić ma również powrót Polski do światowej i europejskiej czołówki producentów ziemniaka. Niezbędne jest zatem przygotowanie imprezy z rozmachem oraz podniesienie jej rangi poprzez obecność przedstawicieli władz, parlamentarzystów, nauki i samorządów rolniczych oraz znamienitych gości z kraju i zagranicy. Niezbędne jest również dokonanie wyboru odpowiedniej lokalizacji zarówno wystawy jak również wydarzeń towarzyszących w tym odpowiedniej jakości oprawy z zakresu kultury i sztuki. Poniżej zostaną przedstawione wstępne koncepcje co do planu wystawy i imprez towarzyszących oraz założeń organizacyjnych.

1. LOKALIZACJA TARGÓW

Targi zlokalizowane zostaną w pobliżu autostrady A4 w miejscowości Lubków, gmina Warta Bolesławiecka, powiat Bolesławiec, woj. dolnośląskie. Wystawa odbywać się będzie na polu o powierzchni około 30 ha natomiast wokół pola wystawowego znajdować się będą pozostałe rozłogi gospodarstwa w Lubkowie, którego powierzchnia ogólna wynosi ponad 1000 ha. Mamy nadzieję, że skala produkcji gospodarstwa wywrze pozytywne wrażenia wśród odwiedzających wystawę i konferencje gości. Teren targowy zostanie ogrodzony tak aby ukierunkować gości zgodnie z kierunkiem zwiedzania pozwalającym na pełne zapoznanie się z przygotowaną prezentacją wystawców. Tak więc wejście na targi odbywać się będzie poprzez namiot rejestracyjny, gdzie każda osoba wchodząca na teren targów będzie musiała podaćswoje dane i gdzie również otrzyma informator/katalog targowy wraz z identyfikatorem i torbą reklamową z gadżetami od sponsorów generalnych. Następnie po rejestracji gości będą musieli przejść do głównych hal targowych o powierzchni do 5000 m, gdzie zlokalizowane będą stoiska targowe oraz sala konferencyjna. Po wyjściu z hali zwiedzający będą przechodzić przez aleję po której bokach zlokalizowane będą poletka pokazowe producentów nawozów i środków ochrony roślin oraz sadzeniaków ziemniaka. Na końcu alei zaplanowana została powierzchnia wystawowa na stoiska zewnętrzne dla producentów maszyn rolniczych i sponsorów branżowych Premium wraz ze sceną główną zewnętrzną. Za stanowiskami usytuowane jest pole pokazowe o powierzchni 20 ha, na których zaprezentowane będą odmiany ziemniaka dostarczone przez sponsora głównego branży hodowlano nasiennej. Na polu tym odbędą się również pokazy maszyn uprawowych, sadzarek, odkamieniaczy, kombajnów, koszy przeładowczych itp. W tym również techniki nawadniania.

Dodatkowo zakładamy promowanie marki Polska Smakuje poprzez zorganizowaną promocję i degustację polskiej żywności, w tym polskich odmian ziemniaka z podkreśleniem akcji „Produkt Polski” i programu „Kanon Kuchni Polskiej”. Utworzone zostaną również specjalna strefa dla mediów, strefa inwestora dla samorządów, strefa gastronomiczna i strefa z animatorami dla dzieci. Wszystko po to aby zapewnić zwiedzającym komfort uczestnictwa w wystawie.

2. KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA

Celem konferencji będzie wykazanie możliwości produkcji wysokiej jakości żywności w aspekcie Circular Ekonomy i Gospodarki 4.0. ,gdzie dostęp do innowacyjnych źródeł energii i technologii cyfrowych w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju, współpracą producentów i przetwórców ziemniaka daje możliwości kooperacji z rynkiem światowym w oparciu nowe produkty. Hasłem przewodnim konferencji jest: PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – FULL POTATO POWER . Uczestnicy-prelegenci konferencji zostaną wyłonieni po uzgodnieniu ze sponsorami generalnymi, których przedstawiciele wezmą również czynny udział w doborze szczegółowych tematów poszczególnych prezentacji.

Konferencja ma odbyć się w formie ringu gdzie audytorium będzie świadkiem trzech 45 minutowych bloków tematycznych gdzie odbędą się trzy 15 minutowe rundy prezentacyjne. W trakcie każdej z rund głos zabiorą dwaj odpowiednio dobrani adwersarze, którzy w oparciu o pytania zadawane przez moderatora prowadzić będą dyskusję do przedstawianej jednocześnie wspólnie przygotowanej prezentacji. Podczas każdej z rund przeprowadzane będą głosowania elektroniczne wśród uczestników co pozwoli organizatorom na uzyskanie wielu odpowiedzi na nurtujące nas pytania z zakresu obecnego stanu branży, nastawienia i ogólnych nastrojów oraz planów na przyszłość. Każdy z bloków będzie poprzedzony przerwą kawową natomiast po zakończeniu konferencji zostanie podany lunch w formie bufetu szwedzkiego. Czas konferencji to około 4 godziny zakończone podsumowaniem i opracowaniem wyników, które uczestnicy otrzymają w trakcie konferencji.

3. PLAN WYSTAWY (KONCEPT) Piątek 21.08.2019

8.00– 13.00 – Otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy. Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania profesjonalnych producentów z przetwórcami i operatorami rynku hurtowego w tym eksportu.

Konferencja ,,Kopalnia możliwości". Centrum Konferencyjne (trwają uzgodnienia co do wyboru miejsca. Prawdopodobna lokalizacja Wrocław lub Bolesławiec.

Możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego kraju, w tym regionu Dolnego Śląska w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Kierunki produkcji, jakość i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

Program:
16-16.30 Powitanie gości/ rejestracja

16.30-16.45 - Rozwój infrastruktury gospodarczej Woj. dolnośląskiego oraz możliwości wsparcia działań inwestycyjnych - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

16.45-17.00 - Program dla polskiego ziemniaka - przedstawiciel MRiRW.

17.00-17.15 - Polska Federacja Ziemniaka - misja, wizja, cele, działania, struktura.

17.15-17.30 – Przerwa kawowa.

17.30- 17.45 - Możliwości rozwoju produkcji towarowej w Polsce w tym w woj. dolnośląskim na tle produkcji europejskiej.

17.45-18.00 - World Potato Congress - Romain Cools. Miejsce Polski i jej regionów w światowym rynku ziemniaka. Stan obecny, perspektywy, szanse i zagrożenia.

18.00-18.15 - Polski Fundusz Rozwoju. Możliwości rozwoju i wsparcia dla inwestycji zagranicznych.

18.30- 24.00 - Bankiet z nowoczesną kuchnią Polską z akcentami śląskimi.

Wieczorny bankiet odbędzie się w miejscu pokazującym piękno regionu. Wieczór umilać będzie kwartet jazzowy i kuchnia w wydaniu europejskim z użyciem polskich składników, w tym kilka dań z ziemniaka. Tematem przewodnim kolacji będzie ,,Kopalnia możliwości”, a krajobraz Dolnego Śląska ma pokazać piękno i walory środowiskowe nie tylko regionu ale i kraju. Kopalnia symbolizuje zasoby naturalne i środowiskowe jakie posiadamy, a których często nie jesteśmy świadomi. To te ukryte drzemiące gdzieś pod ziemią możliwości mogą dać energię do tego by zdobywać świat.

Sobota 22.08.2019

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie targów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRIR oraz przedstawicieli Polskiej Federacji Ziemniaka, IHAR i lokalnych władz.

9.30 – 10.00 – Przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

10.00 – 14.00 – Konferencja naukowo techniczna (ring – starcie wizji)

Konferencja POTATO POLAND 2020 – FULL POTATO POWER PASJA – PROFESJONALIZM - JAKOŚĆ

Ziemniak jako zdrowa, wysokojakościowa, nowoczesna żywność produkowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa w obliczu zmian społeczno kulturalnych i klimatycznych. Skuteczne zarządzanie zasobami w obliczu rosnących kosztów energii i pracy. Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłurolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji. Ziemniak w gospodarce 4.0 w oparciu o Circular Agroeconomy.

9.30-10.00 rejestracja /powitanie gości

Runda 1 - starcie wizji

10.00-10.15 - Gdzie jesteśmy? Polska w gospodarce światowej w obliczu Gospodarki 4.0. Rozwiązania i cele na przyszłość.

10.15-10.30 – Circular Ekonomy, Zero waste, Społeczeństwo przyszłości. Polska, Europa i Świat w obliczu zmian społecznych i ekonomicznych.

10.30-10.45 – Globalizacja i wzrost ludności świata. Jak i czym wyżywimy świat w obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów wody?

10.45-11.00 przerwa kawowa.

Runda 2 - starcie kosztów

11.00-11.15 - Energetyka i gospodarka odpadami jako symbioza przemysłowo rolna. Czy chroniąc środowisko możemy uzyskać korzyści ekonomiczne?

11.15-11.30 – Automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, precyzyjne rolnictwo. Konieczna duża skala produkcji czy może to coś dla każdego?

11.30-11.45 – Zastosowanie OZE w nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie. Jak Eko energetyka wpłynie na koszty i możliwości rozwoju branży.

11.45-12.00 - przerwa kawowa

Runda 3. Walka o rynek.

12.00-12-15 – Konwencjonalna uprawa czy bioprodukcja. Oczekiwania rynku światowego. 12.15-12.30 - Konsument przyszłości. Konieczność ewaluacji myślenia o produkcie. 12.30-12.45 - Afryka i Azja – nowe rynki zmieniającego się świata .

12.45-13.00 – Przerwa kawowa

Runda 4. 13.00-13.30
Pełna Moc Możliwości – Jacek Walkiewicz

13.30 -14.00 Zakończenie konferencji 14.00-15.00 Lunch

17.00 – Zamknięcie targów

17.00 – 19.00 – Czas wolny

19.00 – 20.00 – Uroczysta Gala zamykająca konferencję i oficjalną część targową. Rozważane jest kilka lokalizacji w tym główna to jeden z pobliskich dolnośląskich zamków. W ramach części oficjalnej wystąpienia wcześniej uzgodnionych osób z ramienia władz oraz organizatorów. Podczas gali przewidziane jest wręczenie medali targowych za najbardziej innowacyjny produkt oraz nagrody okolicznościowe MRiRW w formie odznaczeń i statuetek.

20.00 – 21-00 – Koncert muzyczny/recital, (repertuar ma nawiązywać do polskiej historii, tradycji ale jednocześnie pokazać nowoczesność w polskiej muzyce i otwartość na świat)

21.00 – 22.00 – kolacja w formie bufetu szwedzkiego

22.00 – 3.00 – zabawa taneczna połączona z ogłoszeniem miejsca kolejnych POTATO POLAND 2021 oraz pokazem sztucznych ogni około godziny 24.00

Niedziela 23.08.2019

9.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 13.00 bitwa kulinarna połączona z konkursem na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka targów POTATO POLAND 2020.

14.00 – losowanie nagrody głównej targów czyli maszyny przekazanej przez sponsora branży maszynowej o wartości około 30 tys. złotych. Maszyna rozlosowana zostania tylko wśród osób posiadających nr producenta ziemniaka PIORiN zarejestrowanych w Polskiej Federacji Ziemniaka.

16.00 – zakończenie targów

4. FREKWENCJA

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji posiadamy wsparcie Ministerstwa Rolnictwa, Izb Rolniczych i CDR w zakresie organizacji dla zainteresowanych rolników wyjazdu na targi. Liczymy również na zaangażowanie wystawców w projekt i dołożenie wszelkich starań do napędzenia frekwencji i jakości wystawy (organizowanie grup autokarowych oraz indywidualne zapraszanie gości specjalnych na targi). Ma to być główna siła napędowa wystawy. Konieczne jest zatem również promowanie wystawy w mediach publicznych oraz kilka mniejszych konferencji przygotowawczych.

Wszystkie opisane kwestie stanowią szkielet, na którym budujemy kompletną imprezę. Założenie jest takie, żeby szczegóły były dyskutowane i analizowane w komitecie organizacyjnym, w którego skład winny wejść poza organizatorami również przedstawiciele władz oraz partnerów strategicznych, generalnych i głównych branżowych Premium. Z pewnością dużym wsparciem będzie również zaangażowanie profesjonalistów z branży targowej, agencji eventowej wyspecjalizowanej w organizacji konferencji oraz mediów publicznych i portali internetowych. Mamy nadzieje na wsparcie z wielu stron nie tylko w formie finansowej ale i posiadanej wiedzy i doświadczenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

×

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.