KONFERENCJE

Problemy Recyklingu

Termin: 26-27 września 2007 roku
Organizatorzy: Wydział Inżynierii Produkcji SGGW i Polskie Towarzystwo Recyklingu
Miejsce: SGGW w Warszawie

Konferencja jest połączona z obchodami jubileuszu 70 – lecia urodzin profesora Cezarego I. Bocheńskiego.

Problematyka obrad:

  • Recykling pojazdów i maszyn oraz produktów odpadowych w produkcji rolno – spożywczej
  • Silniki spalinowe
  • Biopaliwa

Więcej informacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Problemy Recyklingu Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
×