KONFERENCJE

Przez innowacyjność do sukcesu – VI edycja

12 stycznia 2017 - 14 lutego 2017  •  Zamek Topacz, Zamek Biedrusko, Zamek w Gniewie, Zamek Ryn, Zamek Pułtusk, Pałac pod Lublinem  • 

W połowie lutego zakończyliśmy VI cykl konferencji regionalnych, w ramach którego spotkaliśmy się z rolnikami w sześciu różnych lokalizacjach. Skutkowały one wieloma ciekawymi doświadczeniami, m.in. utwierdziły nas w przekonaniu, że rolnicy coraz chętniej uczestniczą w wydarzeniach, które pozwalają im podnieść swoją wiedzę.

Przez innowacyjność do sukcesu – VI edycja Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Konferencje z cyklu "Przez innowacyjność do sukcesu" stały się stałym punktem w kalendarzu "Farmera". W połowie lutego zakończyliśmy VI już edycję, która pod względem frekwencji okazała się jeszcze bardziej udana niż poprzednia. W sześciu spotkaniach na terenie całej Polski wzięło udział ponad 1100 rolników. Relację z dwóch pierwszych (Topacz, Biedrusko) zamieściliśmy w poprzednim wydaniu, w bieżącym numerze chcieliśmy podzielić się wrażeniami z czterech kolejnych, które odbyły się w Gniewie, Giżycku, Pułtusku i Lublinie.

ROZMAWIALIŚMY O NAJWAŻNIEJSZYM

W tym roku temat wszystkich konferencji był wspólny. Postawiliśmy na tematykę, która, jak wynika z naszych obserwacji, jest niezwykle ważna dla wszystkich gospodarstw rolnych. Przede wszystkim chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę prowadzenia bardzo szczegółowych kalkulacji, które są niezbędne podczas prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa mającego zachować rentowność. Dr Mariusz Tatka podczas wystąpień inaugurujących każdą konferencję przedstawił przykłady kalkulacji analizujących opłacalność zarówno zakup ziemi rolnej, jak również niektórych maszyn. Temat wzbudził duże zainteresowanie i często wywoływał dyskusję z uczestnikami konferencji. Jednym z wątków poruszanych podczas wystąpienia Mariusza Tatki był sens zakup 4-skibowego pługa obracalnego przez małe i średnie gospodarstwa. Z analizy wynikło, że ekonomiczne uzasadnienie dla takiej inwestycji występuje wtedy, gdy gospodarstwo posiada minimum 60 ha gruntów ornych. Oczywiście to wyliczenia, z którymi można dyskutować, ocena będzie się zmieniać w zależności od warunków konkretnego gospodarstwa. Niemniej wykład ekonomiczny miał uświadomić potrzebę racjonalnego inwestowania, które w przypadku maszyn nie zawsze ma miejsce.

W podobnym tonie prowadzone było wystąpienie przedstawicieli banku BGŻ BNP Paribas, którzy również zwracali uwagę na potrzebę bardzo skrupulatnego planowania każdej inwestycji, zwłaszcza tych, których spłata przewidziana jest na wiele lat. Pracownicy banku podzieli się z rolnikami swoimi doświadczeniami, zaprezentowali częste błędy popełniane przez rolników, podpowiadali, co zrobić, żeby inwestycja była rentowna i przyniosła rolnikowi zysk oraz stabilność finansową. Wbrew pozorom problemy w obsłudze przez rolnika kredytu są również problemem dla banku, który go udzielił. Dlatego ważna jest dobra współpraca na linii bank-rolnik, również wsytuacjach kryzysowych.

WYŻSZY PLON, NIŻSZE KOSZTY

Oczywiście jak zawsze bardzo duże zainteresowanie wzbudzały tematy agrotechniczne, a w szczególności wykłady prof. dr. hab. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu na temat tworzenia mieszanin zbiornikowych oraz temat utrzymania żyzności gleby przedstawiony przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zamiennie przez dr. hab. Witolda Szczepaniaka i dr. hab. Jarosława Potarzyckiego.

Problemy związane z pierwszym tematem nabierają na znaczeniu tam, gdzie zwiększa się intensywność produkcji, a tym samym liczba zabiegów niezbędnych do wykonania. W praktyce dość często rolnicy muszą łączyć ze sobą zabiegi herbicydowe, fungicydowe, insektycydowe i nawożenie dolistne. Jest to konieczne często ze względu na presję czasu, ale też kosztów. Połączenie kilku zabiegów w jednym jest z pewnością korzystne pod względem organizacji pracy i kosztów, ale jak podkreślono podczas wykładów, może też być niebezpieczne dla upraw - preparaty mogą nie zadziałać, ale też uszkodzić uprawę. Prowadzący wyjaśnili, jak minimalizować to ryzyko, jak łączyć ze sobą różne preparaty. Zwrócili uwagę m.in. na ważną rolę pH wody, formulację łączonych preparatów i bezwzględną konieczność wykonania wstępnych testów.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się podczas konferencji "Farmera" wykłady na temat utrzymania żyzności gleby. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomnieli rolnikom m.in. o tym, z czego wynika produkcyjność gleby, jaką rolę w utrzymaniu potencjału plonotwórczego odgrywa próchnica, jak ważne jest utrzymanie jej w glebie, a także dlaczego nie można oczekiwać wysokich plonów bez uregulowania pH gleby.

Podczas sesji agrotechnicznych rolnicy mogli zapoznać się również z rolą fizjoaktywatorów w uprawie roślin, a także poznać nowoczesne zaprawy nasienne i biostymulatory - taką tematykę w swoich wystąpieniach poruszali przedstawiciele firmy Arysta LifeScience Polska. Konferencja była też okazją do poznania najnowszych produktów firmy Innvigo oraz zalet innowacyjnego nawozu Super N 46 z oferty firmy Agrii Polska.

ZEBRAĆ JAK NAJWIĘCEJ

Podczas konferencji chcieliśmy również zwrócić uwagę na to, jakimi kombajnami dokonywany jest zbiór zbóż. Niestety, to element, do którego rolnicy nie przywiązują często większej uwagi, kierując się przede wszystkim ceną usługi koszenia. Ta świadomość wzrasta w większych gospodarstwach i tych, w których uzyskuje się wysokie plony. Podczas wykładu dr. hab. Jarosław Chlebowski z SGGW w Warszawie wytłumaczył, dlaczego korzystanie z usług tanich kombajnów jest często tylko pozorną oszczędnością. Dużo uwagi poświęcił m.in. przedstawieniu zależności między jakością i wielkością zbieranego plonu, a rozwiązaniami technicznymi, które można znaleźć w nowoczesnych kombajnach zbożowych. Prelegent wyjaśnił też zależność między stratami a zużyciem niektórych elementów.

Oprócz wiedzy pozyskanej z wykładów konferencje regionalne "Farmera" były jak co roku okazją do spotkania z innymi rolnikami, wymiany doświadczeń, a także uzyskania indywidualnych porad od prelegentów oraz firm uczestniczących w naszych spotkaniach. Dziękujemy rolnikom, którzy mimo czasami dość nieprzychylnej aury, licznie uczestniczyli w VI edycji konferencji regionalnych. Z częścią z Was widzieliśmy się już po raz kolejny i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną serię konferencji "Przez innowacyjność do sukcesu".

×