KONFERENCJE

Przez Innowacyjność do Sukcesu po raz VIII

28 lutego 2019  •  Stare Jabłonki  •  Hotel Anders

Przez blisko 2 miesiące spotykaliśmy się z rolnikami w ramach konferencji regionalnych "Farmera". Mimo że była to już VIII edycja, frekwencja nie maleje - łącznie w naszych spotkaniach uczestniczyło blisko 1600 osób.

Przez Innowacyjność do Sukcesu po raz VIII Fot. Adobe Stock

Kolejna edycja regionalnych konferencji "Farmera" Przez Innowacyjność do Sukcesu już za nami. Mimo że dla redakcji czas konferencji to okres wytężonej pracy, to patrzymy na minione dwa miesiące z dużym zadowoleniem. Ta edycja była wyjątkowa, zwiększyliśmy liczbę spotkań, a w dwóch lokalizacjach połączyliśmy konferencje regionalne z konferencjami poświęconymi zagadnieniom związanym z produkcją zwierzęcą - w dalszej części tego tekstu m.in. opowiemy o tym, co wydarzyło się na konferencji "Nowoczesna produkcja mleka". W każdej lokalizacji mogliśmy liczyć na doskonałą frekwencje i dużą aktywność przybyłych rolników. Dotyczy to również dwóch ostatnich lokalizacji (Porosły-Kolonia i Stare Jabłonki), o których nie wspomnieliśmy w relacjach w poprzednich wydaniach "Farmera", a w których konferencje odbyły się pod koniec lutego. Tu również, podobnie jak we wcześniejszych lokalizacjach, rolnicy mogli wysłuchać wykładów ekspertów i p rzedstawicieli firm.

O ROŚLINACH I TECHNICE

Stałymi punktami tegorocznej edycji konferencji były prelekcje: "Nowoczesna odmiana - czyli jaka?" prowadzona przez prof. Sławomira Podlaskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, "Jak podnieść skuteczność oprysku" - prof. Marka Korbasa z Państwowego Instytutu Badawczego, "Zostań mistrzem nawożenia" - dr. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i "Ciągniki i kombajny - nowoczesne rozwiązania, za które warto dopłacić" - dr. Mirosława Czechlowskiego również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Między wykładami naukowców rolnicy mogli wysłuchać wystąpień przedstawicieli firm z branży nawozowej, nasiennej, energetycznej i instytucji finansowych takich, jak: Agrii Polska, Agrinavia, BGŻ BNP Paribas, Innvigo, Concordia Ubezpieczenia, Gaspol i Po Prostu Energia. Przerwy były okazją do licznych rozmów ze specjalistami na indywidualne tematy.

SPOTKAJMY SIĘ ZA ROK

Podsumowując VIII edycję, można powiedzieć, że ten typ spotkań z rolnikami jest nadal potrzebny. Cieszy nas duża frekwencja i zainteresowanie tematyką przygotowaną przez redakcję. Oczywiście, jak co roku bierzemy sobie do serca wasze uwagi, które mamy nadzieję, przyczynią się do jeszcze lepszej organizacji konferencji w przyszłym roku, na które już teraz wszystkich zapraszamy. Na kolejnych stronach bardziej szczegółowa relacja z tego, co wydarzyło się 28 lutego podczas konferencji poświęconej nowoczesnej produkcji mleka.

"NOWOCZESNA PRODUKCJA MLEKA" PO RAZ PIĄTY

Tym razem spotkanie dla branży mlecznej dołączyło do jednej z lokalizacji cyklu konferencji Przez innowacyjność do sukcesu w miejscowości Porosły-Kolonia k. Białegostoku. Nie bez przyczyny wybraliśmy tej region, gdzie skupia się znacząca część krajowej produkcji mleka.

CENNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji gospodarstwa, które było przykładem ciekawych rozwiązań pozwalających rozwinąć gospodarstwo przy stosunkowo niewielkich nakładach. Biorąc pod uwagę strukturę gospodarstw mleczarskich w Polsce, to właśnie taka droga rozwoju wydaje się być bardziej realna, gdyż tylko nieliczne jednostki są w stanie podjąć się inwestycji za kilka milionów złotych. Prezentacja gospodarstwa, której dokonał Paweł Ksionek, była poprzedzona filmem stanowiącym krótką wycieczkę po gospodarstwie i ukazującym realizację rozwiązań zaprojektowanych przez samego hodowcę. Lekka konstrukcja bardzo przewiewnego obiektu pozwala osiągnąć wysoką produkcję na poziomie średnio 37 kg mleka od krowy na dobę przy jednoczesnym zachowaniu dobrej zdrowotności stada. Dowodem wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt jest niski poziom liczby komórek somatycznych w granicach 80 tys./ml w stadzie.

NOWOCZESNE ŻYWIENIE KRÓW

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon przedstawił możliwości w projektowaniu obór z uwzględnieniem automatyzacji procesu karmienia. Jak się okazuje, dzięki zastosowaniu automatów do zadawania paszy można zaoszczędzić wiele przestrzeni użytkowej, gdyż dla wózka paszowego wystarczy korytarz o szerokości nawet 1,7 m. Dodatkowo ten system karmienia wpływa na poprawę zdrowotności zwierząt i efektywność produkcji z uwagi na fakt wielokrotnego żywienia w ciągu doby, co ogranicza ryzyko występowania chorób metabolicznych.

Podczas sesji dotyczącej pasz dr Marcin Gołębiewski podpowiadał, jak zmaksymalizować produkcję mleka z pasz objętościowych. Wykładowca posłużył się tu bardzo obrazowymi przykładami strat, jakie powodowane są przez złej jakości pasze objętościowe. Według wyliczeń eksperta straty białka w wyniku stosowania złej jakości sianokiszonki w stadzie 30 krów mogą w ciągu roku spowodować ubytek w wysokości nawet 30 tys. zł. Z kolei pogorszona jakość kiszonki z kukurydzy na skutek obniżonego poziomu skrobi to w takim stadzie strata kolejnych 28 tys. zł.

ZDROWE WYMIĘ - DUŻO MLEKA

Podczas następnej sesji dotyczącej zdrowotności wymienia dr Sebastian Smulski uświadamiał, jak rozpoznawać różne postacie mastitis, jak prawidło je diagnozować i leczyć. Prelegent wskazał granicę zdrowotności wymienia na poziom LKS w wysokości 200 tys./ml mleka. Powyżej tego progu produkcja mleka zaczyna drastycznie spadać. Przy poziomie 400 tys./ml wydajność spada o 5 proc., ale przy LKS w wysokości 1500 tys./ml produkcja mleka spada już o ponad 30 proc. Jak się okazuje, nie we wszystkich przypadkach zapaleń gruczołu mlekowego wskazane jest stosowanie antybiotyku, a w niektórych sytuacjach takie rozwiązanie może wręcz pogorszyć sprawę. Wykładowca poddawał również w wątpliwość skuteczność leczenia podklinicznych stanów zapalnych wymienia, które mogą obejmować nawet połowę stada, wskazując jednocześnie, że to okres zasuszenia jest najlepszym czasem na leczenie mastitis.

GENOMIKA SZANSĄ NA UDOSKONALENIE STADA

Ostatnia sesja dotyczyła postępu hodowlanego w stadzie, jaki może nastąpić w wyniku stosowania dostępnych narzędzi genomiki. Dr Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM wskazywał na zalety genotypowania samic jako ważnego narzędzia do selekcji zwierząt już w młodym wieku. Dzięki wczesnej znajomości genomowej wartości hodowlanej można podejmować skuteczne decyzje dotyczące zwierząt przeznaczanych na remont stada czy też rodzaju stosowanego nasienia. W swoim wystąpieniu wykładowca wskazywał na rosnący poziom inbredu w populacji PHF, który obecnie przekracza 4 proc. i przynosi realne straty w produkcji. Dr Mucha podkreślał jednocześnie istotę optymalnego doboru buhajów pozwalającego obniżyć poziom inbredu w stadzie.

Na zakończenie spotkania przeprowadziliśmy konkurs, w którym trzech uczestników wylosowało upominki. Dodatkowe informacje na temat konferencji oraz prezentacja wideo gospodarstwa - dostępne na portalu farmer.pl.

×