KONFERENCJE

TARGI ROLNE

W programie przewidziano prezentację przez najlepszych hodowców z całej Polski bydła hodowlanego, prezentację potencjału hodowlanego województwa łódzkiego w produkcji zwierzęcej (bydło, trzoda, owce, kozy, konie, drób, króliki, szynszyle, pszczoły).
Podczas targów prezentowane będą najnowsze osiągnięcia techniki rolniczej, prezentowane będą maszyny, urządzenia oraz środki do produkcji rolnej, a także rośliny kwiatowe, nasiona i materiał szkółkarski.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z okazji 50-lecia zaprezentuje swoje osiągnięcia, a pracownicy będą udzielać fachowego poradnictwa z zakresu funduszy strukturalnych w ramach PROW na lata 2007-2013, ekologii i ochrony środowiska, technologii produkcji i informacji rynkowych.

W trakcie trwania imprezy przeprowadzone zostaną 2 konkursy:
- wyrobów mleczarskich;
- wyrobów piekarniczych;
Imprezę uatrakcyjnią liczne kiermasze i występy artystyczne.

Dodatkowych informacji udzielają:
p. Henryk Kijak – Komisarz Targów „W sercu Polski” – tel. 0-42 719-89-28, 29 wew. 313
p. Wiesław Polasiński – Komisarz Wystawy Hodowlanej – tel. 0-42 719-89-28, 29 w.338
p. Henryk Piestrzeniewicz – Biuro Wystawy – tel. 0-42 719-89-28, 29 wew. 334
e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl

TARGI  ROLNE   Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
×