KONFERENCJE

Targi Rolne „W sercu Polski”

21-22 czerwca 2014  • 

Dwie ważne i prestiżowe imprezy rolnicze – Targi Rolne „W sercu Polski” i XVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych – tradycyjnie odbywać się będą w jednym miejscu – w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i… jednocześnie, czyli 21 i 22 czerwca 2014 roku. Ich głównym organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Uroczystego otwarcia Targów Rolnych „W sercu Polski" dokona Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego 21.06 (w sobotę) o godzinie 11.00 na scenie na terenie Wystawy Rolniczej.

Targi patronatem objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda łódzki i marszałek woje-wództwa łódzkiego.

Patroni medialni: TVP Oddział w Łodzi, Polskie Radio Łódź, Radio Victoria, „Dziennik Łódzki", „Farmer" „Twój Kurier Regionalny", „Wieści z Głowna i Strykowa", a także portale internetowe: PPR, kulturawsi.pl, lowiczanin.info, farmer.pl, gieldarolna.pl

Celem imprezy jest:

 • bezpośredni kontakt producentów czy dystrybutorów maszyn i sprzętu rolniczego z rolnikami
 • wymiana doświadczeń poszczególnych wystawców między sobą i rolnikami
 • promowanie najnowocześniejszej myśli technicznej w zakresie sprzętu rolniczego
 • bezpośredni kontakt pracowników ośrodka z rolnikami (udzielanie porad, rozwiązy-wanie problemów, pomoc przy wypełnianiu wniosków o środki z UE)
 • prezentacja dorobku wydawniczego ŁODR zs. w Bratoszewicach
 • możliwość prezentacji firm i instytucji pracujących na rzecz rolników
 • promocja działalności ŁODR
 • promocja tradycji i folkloru ziemi łódzkiej.

W tegorocznej edycji swoją markę i produkty promować będzie około 120 firm. Z uwagi na odbywającą się jednocześnie Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, tradycyjnie, najwięcej będzie firm paszowych, drugą pod względem liczby wystawców grupę stanowić będą firmy prezentujące ciągniki i maszyny rolnicze, będą też firmy świadczące usługi inseminacyj-ne; przyjadą mleczarnie i piekarnie, firmy pszczelarskie, a także banki ze specjalną ofertą dla rolników i mieszkańców wsi, firmy prezentujące kolektory słoneczne. Większość znanych już i uznanych firm wystawiających się podczas tegorocznej emisji Targów Rolnych „W sercu Pol-ski" pochodzi z województwa łódzkiego, ale mniej więcej trzecią część wystawców stanowią przedstawiciele firm z innych, niekoniecznie ościennych, województw.

Producenci i dystrybutorzy materiału szkółkarskiego oraz kwiatów - jak co roku - pre-zentować będą, m.in.: byliny, sadzonki, kwiaty rabatowo-balkonowe, trawy ozdobne, krzewy ozdobne i iglaki. Będzie ich ponad 20.

Na swoim stoisku specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratosze-wicach udzielać będą porad dotyczących głównie: PROW na lata 2014-2020, Integrowanej Ochrony Roślin i ekonomiki w rolnictwie. Można też będzie zakupić wydane przez ośrodek tematyczne broszury, dostać „Gazetę Targową" i ulotki.

Podczas targów Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach gościć będzie też przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz rolnictwa - Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi, Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-nego, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy - którzy również odpowiadać będą na pytania rolników.

Kolorytu i specyficznego charakteru imprezom organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradz-twa Rolniczego nadają zespoły folklorystyczne i twórcy ludowi. Bogactwo polskiej kultury lu-dowej w tym roku zaprezentują przez dwa dni targów: 

twórcy ludowi

W tym roku będzie 8 stanowisk twórców ludowych, na każdym stoisku będą prowadzone zaję-cia warsztatowe. Każde stoisko - to inna forma rękodzieła:
1. kowalstwo - Grzegorz Kocieszewski - Dzierżązna, gm. Biała
2. wikliniarstwo - Teresa Maciejak - Konarzew, gm. Piątek
3. rzeźbiarstwo - Marzena Jędrzejczak - Wólka Krosnowska, gm. Lipce Reymontowskie
4. masa solna - Katarzyna Jaśkiewicz - Nowy Adamów, gm. Aleksandrów Łódzki
5. filc - Donata Bugajska - Chociszew, gm. Parzęczew
6. wycinanka łowicka - Helena Miazek - Błędów, gm. Łowicz
7. tildy (ręcznie szyte zabawki) - Alicja Olczak - Kutno, gm. Kutno
8. garncarstwo - Paweł Aftewicz (warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich) - Boli-mów, gm. Bolimów
Stoiska będą znajdowały się w Alei Twórców Ludowych - pod wiatami.
Natomiast na scenie królować będą zespoły ludowe i folklorystyczne.


KONKURSY
Corocznie Targom Rolnym „W sercu Polski" towarzyszą:
Konkurs Wyrobów Wędliniarski
Konkurs Wyrobów Piekarniczych
Konkurs Wyrobów Mleczarskich
Komisyjna ocena wyrobów odbywa się przed targami; w tym roku było to 10, 11 i 12 czerwca. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie producentów odbędzie się w sobotę (21.06) o go-dzinie 11.30 na scenie na terenie Wystawy Rolniczej.
Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli następujących instytucji:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
3. Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
4. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Zakład Jakości Żywności w Łodzi
5. Inspekcja Weterynaryjna
6. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.

Komisja przeprowadzi ocenę organoleptyczną produktów w zakresie - smak, zapach, kon-systencja, wygląd, opakowanie.
Do konkursu mleczarskiego zgłosiło się 8 zakładów mleczarskich, w konkursie piekar-niczym uczestniczyć będzie 12 zakładów piekarniczych, natomiast w konkursie wędliniarskim 8 zakładów z terenu województwa łódzkiego.

Tradycją stała się prezentacja wyrobów piekarniczych firm biorących udział w konkursie. Będzie można podziwiać i... posmakować, m.in.: bułki, bułeczki - małe, duże, okrągłe, z posypką i bez, rogale, chałki, chleby i chlebki z żytniej mąki i na zakwasie.

21 czerwca 2014 r. (sobota) 

Wystawa Rolnicza
8.00-16.00 - prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej

 • fachowe doradztwo 
 • kiermasze i prezentacja dorobku twórców ludowych
10.00-11.00 - występy artystyczne
11.00 - uroczyste otwarcie Targów Rolnych „W sercu Polski" - Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego
11.30 - wręczenie nagród w konkursach:
 • Wyrobów Wędliniarskich
 • Wyrobów Piekarniczych
 • Wyrobów Mleczarskich

12.00-15.00 - występy artystyczne
13.30 - spotkanie integracyjne organizatorów z wystawcami połączone z wymianą doświadczeń

22 czerwca 2014 r. (niedziela)

9.00 - msza św. w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach

Wystawa Rolnicza
8.00-16.00 - prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej

 • fachowe doradztwo 
 • kiermasze i prezentacja dorobku twórców ludowych
11.00-15.00 - występy artystyczne
12.30 - pokazy polowe - FIRMA MAŁOLEPSZY Sławomir Małolepszy

 
×