KONFERENCJE

Targi Rolne „W sercu Polski” oraz XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

17-18 czerwca 2017  •  Bratoszewice  • 

Dwie ważne i prestiżowe imprezy rolnicze –XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” – tradycyjnie odbywać się będą w jednym miejscu – na terenach targowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i… jednocześnie, czyli 17 i 18 czerwca. Ich głównym organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach we współpracy z Komitetem Organizacyjnym, w skład którego wchodzą:

Targi Rolne „W sercu Polski”  oraz XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Targi Rolne „W sercu Polski” oraz XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W tegorocznej edycji Targów Rolnych „W sercu Polski” swoją markę i produkty promować będzie blisko 150 firm. Z uwagi na odbywającą się jednocześnie XIX Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, tradycyjnie, najwięcej będzie firm paszowych, będą też ciągniki i maszyny rolnicze, firmy świadczące usługi inseminacyjne; przyjadą mleczarnie i piekarnie, firmy pszczelarskie, a także banki ze specjalną ofertą dla rolników i mieszkańców wsi, firmy prezentujące kolektory słoneczne czy piece co. Większość znanych już i uznanych firm wystawiających się podczas tegorocznej emisji targów pochodzi z województwa łódzkiego, ale mniej więcej piątą część wystawców stanowią przedstawiciele firm z innych, niekoniecznie ościennych, województw.

Producenci i dystrybutorzy materiału szkółkarskiego oraz kwiatów – w sektorze C – prezentować będą, m.in.: byliny, sadzonki, kwiaty rabatowo-balkonowe, trawy ozdobne, krzewy ozdobne i iglaki. Będzie ich ponad 30.

Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach udzielać będą porad dotyczących głównie: PROW na lata 2014–2020, integrowanej ochrony roślin, odnawialnych źródeł energii i ekonomiki w rolnictwie, a także odpowiedzą na każde pytanie rolników.
Specjaliści Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – namiot w sektorze A – przekonywać będą do tworzenia sieci, która pozwoli uwolnić potencjał innowacji drzemiący w poszczególnych instytucjach, gospodarstwach i ludziach.
Można też będzie zakupić wydane przez ośrodek tematyczne broszury, dostać „Gazetę Targową” i ulotki.

Podczas targów Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach gościć będzie też przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz rolnictwa – Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi, Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy – którzy również odpowiadać będą na pytania rolników i promować swoją działalność.
Twórcy ludowi – to kolorowa część imprez stylizowana tradycją polskiej wsi. Bogactwo polskiej kultury ludowej w tym roku zaprezentują przez dwa dni targów.

Targi patronatem objęli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Zbigniewa Rau, wojewoda łódzki i Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

×