KONFERENCJE

V Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z VII Krajową Oceną Koncentratów Mlecznych i Produktów Mleczarskich, 29-31 maja, Gostyń

29-31 maja 2012  • 

Podczas V Euroforum Polskiego Mleczarstwa odbędą się seminaria, których tematyka będzie połączona z technologią i techniką produktów objętych oceną oraz aktualną problematyką krajowego i europejskiego mleczarstwa.

V Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone  z  VII Krajową Oceną Koncentratów Mlecznych i Produktów Mleczarskich, 29-31 maja, Gostyń  Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
Podczas sesji wyjazdowej uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w  zakładach mleczarskich w Gostyniu i „Lazur” w Nowych Skalmierzycach.

Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (PK MFM) zaprasza na otwarte zebranie pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego, które odbędzie się  dniu 30 maja 2012 r. o godz.15:00.

ORGANIZATORZY:
- Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny,
- Polski  Komitet FIL/IDF,
- Związek  Polskich Przetwórców Mleka
×