KONFERENCJE

V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła mlecznego”, która odbędzie się 21 października 2021 r. w Wysokiem Mazowieckiem.

V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej Wydarzenie odbędzie się 21 października w Wysokiem Mazowieckiem, fot. shutterstock

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, już po raz kolejny organizuje doroczną konferencję dla producentów rolnych promującą wykorzystanie krajowych rodzimych pasz rzepakowych. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2021 r. w Wysokiem Mazowieckiem (Hotel Odessa, ul. Przemysłowa 6).

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa w wielkości podaży nasion rzepaku, co widoczne także było poprzez ustanowienia rekordowego przerobu przez firmy członkowskie PSPO w sezonie 2021/2021. Skłania to do refleksji na temat wykorzystania śruty rzepakowej w rodzimej hodowli, w szczególności tam, gdzie bariery jej zastosowania często znacznie wykraczają ponad realia praktyczne, a tak jest zwłaszcza w przypadku przeżuwaczy. W tym roku już po raz drugi swoją uwagę w historii naszej konferencji koncentrujemy na producentach mleka, których serdecznie zapraszamy do spotkania z uznanymi ekspertami żywieniowymi i praktykami z powodzeniem stosujących śrutę rzepakową w skarmianiu krów mlecznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z biurem PSPO

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@pspo.com.pl

 

PROGRAM:

10.00    Rozpoczęcie konferencji  
-  Iwona Dyba, Redaktor Naczelna Farmer.pl

10.00 – 10.15     Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:
- Mariusz Szeliga, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju;
- Wojciech Mojkowski, Dyrektor, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
-  Juliusz Młodecki, Prezes, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

10.15 – 10.30     Aktualna sytuacja na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie
-  Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

10.30 – 11.15     Produkty uboczne przemysłu olejarskiego w żywieniu bydła
- prof. dr hab. Marcin Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.15 – 12.00     Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepsza dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa?

- prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12.00 – 12.30     Przerwa kawowa

12.30 – 13.00     Możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt
- dr hab. Paweł Górka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

13.00 – 13.20     Praktyczne aspekty stosowania śruty rzepakowej w żywieniu stada bydła mlecznego
-  Ewelina Szmurło, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

13.20 – 14.30     Debata ekspercka
- Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. śruty rzepakowej PSPO;
- Wojciech Mojkowski, PODR w Szepietowie
- Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB
- dr Dariusz Piątek - przedstawiciel PFHBiPM
- Jarosław Iwaniuk - przedstawiciel sektora paszowego

14.30 – 14.40     Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.40    Obiad

×