KONFERENCJE

VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

07 listopada 2018  •  Warszawa  •  Pałac Kultury i Nauki

VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zgromadziła w Pałacu Kultury i Nauki prawdziwe tłumy. Ponad 1200 przybyłych gości mogło wysłuchać licznych debat, zróżnicowanych tematycznie wykładów, skorzystać z indywidualnych porad ekspertów, poznać nowości przygotowane przez firmy i mile spędzić czas w gronie pasjonatów rolnictwa.

VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Tegoroczne edycje konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz Sady i Ogrody zgromadziły rekordową liczbę gości. Korzystając z ładnej pogody, wielu rolników pokonało nawet kilkusetkilometrowe dystanse, aby dotrzeć do Warszawy na konferencję „Farmera” i portalu sadyogrody.pl. Czy było warto? Rolnicy nie mieli wątpliwości. Czekała na nich solidna dawka przydatnej wiedzy rolniczej – 5 bloków tematycznych, dziesiątki wykładów, liczni i znani eksperci w punktach konsultacyjny oraz stoiska firmowe z ciekawymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Do tego bardzo przyjazna atmosfera i wyjątkowy klimat historycznych wnętrz Pałacu Kultury i Nauki.

Jak będzie wyglądać rolnictwo za kilka lat?

Debatę inauguracyjną poprowadził Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny „Farmera”, który wspólnie z zaproszonymi gośćmi próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, jak może w przyszłości wyglądać polskie i europejskie rolnictwo. W debacie udział wzięli: Karol Krajewski, doradca ministra rolnictwa, poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej KRiRW, Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, prof. Bogdan Klepacki reprezentujący Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Wawrzyniec Czubak z wydziału ekonomiczno-społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, oraz Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Debata inauguracyjna, fot. M. Oleksy
Debata inauguracyjna, fot. M. Oleksy

Dużo uwagi prelegentów pochłonęła problematyka małych gospodarstw. Poseł Jarosław Sachajko mówił, że powinniśmy znaleźć własny kierunek rozwoju, aby stać się współwłaścicielami przetwórstwa i handlu, nie ograniczając się jedynie do produkcji podstawowych produktów. Prezes Stanisław Kacperczyk przypomniał, że świat potrzebuje żywności, co powinno być szansą dla rolnictwa, a nie zawsze nią jest. Aby odnaleźć się w obecnej sytuacji, rolnicy powinni zajmować się tym, czym mogą ze względu na wielkość i możliwości gospodarstwa. Małe gospodarstwa powinny zająć się specjalistyczną produkcją, średnie – hodowlą, duże – produkcją zbóż. Prof. Bogdan Klepacki przypomniał, że konkurencyjność jest nieunikniona i choć należy wspierać niszową produkcję, to większość gospodarstw musi szukać miejsca na rynku globalnym. Dr Wawrzyniec Czubak wyraził nadzieję, że możemy ocalić model gospodarstwa rodzinnego popularny w Polsce i w Europie, decydując się na współpracę, która jest niezbędna w przypadku gospodarstw niemogących powiększyć areału. Prof. Małgorzata Korbin nie zgodziła się z tezą, że z polskim rolnictwem jest niedobrze. Rolnictwo, podobnie jak i gospodarka, ewalowało. Są różne typy gospodarstw (integrowane, ekologiczne, małe, duże) i każda produkcja jest ważna, pod warunkiem że dobrze ją zaplanujemy. – Tylko jakość może poprowadzić nas we właściwym kierunku – spuentowała prof. Korbin.

Tegoroczne edycje konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz Sady i Ogrody zgromadziły rekordową liczbę gości, fot. M. Oleksy
Tegoroczne edycje konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz Sady i Ogrody zgromadziły rekordową liczbę gości, fot. M. Oleksy

Zarządzanie finansami i ryzykiem w gospodarstwie

Zarządzanie finansami i ryzykiem w gospodarstwie, formy prowadzenia działalności rolniczej oraz zagrożenia wynikające z umów kontraktacji – to główne tematy sesji prawno-ekonomicznej towarzyszącej konferencji „Farmera” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Co warte zauważenia, wystąpienia naszych prelegentów miały walor bardzo praktyczny, tak by każdy uczestnik sesji mógł z niej wyjść bogatszy w wiedzę, która znajdzie zastosowanie w prowadzeniu działalności rolniczej.

Piotr Domagała z Santander Bank Polska omówił czynniki kształtujące koszty i przychody gospodarstwa, wskazując na sposoby poprawy opłacalności produkcji i zwiększenia dochodu. Michael Losche, reprezentujący Concordia Polska TUW mówił o różnych formach ryzyka, które towarzyszą działalności rolnika, i sposobach ochrony przed nimi. Ryzykiem, o którym mówi się obecnie najczęściej, jest susza, przed skutkami której także już niedługo będzie się można ubezpieczyć.

Grzegorz Synal z kancelarii Sęczkowski Synal Legal Group wskazał na metody uniknięcia roszczeń podmiotów kontraktujących wobec rolników, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli się wywiązać z zawartych umów kontraktacyjnych. Dr Joanna Mikołajczyk, adwokat i adiunkt UŁ, omówiła zaś wady i zalety różnych form prowadzenia działalności rolniczej, tj. grup producentów, spółdzielni i spółki rolnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez nas po raz pierwszy w tym roku punkty konsultacyjne. Porad prawnych w zakresie wywłaszczenia gruntów rolnych

udzielał Mirosław Ochojski, prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne. Poszczególni producenci mieli szansę zyskać poradę prawną dotyczącą ich konkretnej sytuacji, z czego skorzystało wielu chętnych.

Najnowsze trendy w agrotechnice

Panel agrotechniczny rozpoczęli eksperci z zakresu nawożenia. W pierwszym wykładzie dr hab. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odpowiadał na pytanie: „Jak zwiększyć wykorzystanie azotu?”. Krok po kroku tłumaczył zgromadzonym gościom, jak ten cel osiągnąć.

Fot. A. Królak
Fot. A. Królak

Tematykę nawozową kontynuował dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który podkreślał, jak ważny jest uregulowany odczyn, chociażby w kontekście wykorzystania składników pokarmowych oraz kształtowania sytemu korzeniowego. Naukowiec mówił także o roli wapnia dla roślin. Okazuje się, że wapnowanie nie zawsze zapewni w fazach krytycznych i w określonych warunkach pełną dostępność tego ważnego składnika pokarmowego dla roślin.

Nawożenie doglebowe jest podstawą mineralnego odżywienia roślin. Jednak pewne składniki mineralne można (a często powinno się) dostarczać roślinom drogą dolistną. O roli tego nawożenia dolistnego oraz zaletach firmowych rozwiązań w tym zakresie przekonywał podczas swojego wystąpienia „FoliQ znaczy dolistny” dr inż. Marek Reich z Agrii Polska.

Ostatni wykład w panelu agrotechnicznym poprowadził prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin. Naukowiec odpowiadał na podstawowe i niezwykle istotne pytanie, jak ułożyć skuteczny program ochrony zbóż i rzepaku.

Zaproszeni eksperci zasiedli także w panelu dyskusyjnym. Do grona wyżej wymienionych prelegentów dołączył w tej części także Piotr Domagała, dyrektor ds. sektora rolnego z Santander Bank Polska. Większość pytań dotyczyła bieżących problemów w uprawach, które są głównie konsekwencją wyjątkowo ciepłego roku. Żywe dyskusje na temat problemów agrotechnicznych kontynuowano przy stolikach eksperckich.

Jaka przyszłość krajowej produkcji świń?

Blok tematyczny poświęcony produkcji świń rozpoczął się debatą na temat przyszłości produkcji świń w Polsce i nie da się ukryć, że dyskusję zdominował najbardziej palący problem, czyli afrykański pomór świń.

Choroba w coraz to większej części kraju krzyżuje plany rolników, przekreślając dorobek ich całego życia, a nawet kilku pokoleń. Mimo tego, że ASF na terenie Polski występuje już prawie od pięciu lat, to niektóre rozwiązania mające prowadzić do ograniczenia szerzenia się choroby i wsparcia zabezpieczenia gospodarstw czasami odstają od rzeczywistości, a środki finansowe są za małe lub źle dysponowane.

Blok tematyczny poświęcony produkcji świń rozpoczął się debatą na temat przyszłości produkcji świń w Polsce i nie da się ukryć, że dyskusję zdominował najbardziej palący problem, czyli afrykański pomór świń, fot. M. Misiurewicz
Blok tematyczny poświęcony produkcji świń rozpoczął się debatą na temat przyszłości produkcji świń w Polsce i nie da się ukryć, że dyskusję zdominował najbardziej palący problem, czyli afrykański pomór świń, fot. M. Misiurewicz

Te wszystkie pytania i wątpliwości wybrzmiały podczas wspomnianej debaty. Odpowiedzi na najbardziej naglące tematy udzielali zaproszeni eksperci, w tym: Grzegorz Rykaczewski, analityk sektorowy z Departamentu Sektorów Strategicznych, Santander Bank Polska; dr Marian Kamyczek, dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB, ZD w Pawłowicach; Rafał Moczkowski, szef firmy Europig; Katarzyna Wawrzak, starszy inspektor z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii; Jarosław Iwaniuk, główny technolog rozwoju produktów ZUBR, firmy Agrolok; Michał Golacik, starszy specjalista z Wydziału Ochrony Zdrowia Zwierząt MRiRW, oraz Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

W dalszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Jarosława Iwaniuka z firmy Agrolok, który przedstawił innowacyjną technologię uszlachetniania białka non GMO zastosowaną w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego. Kilkuetapowy proces obróbki surowca jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanej, stosunkowo niskiej temperaturze i w atmosferze pary wodnej. Dzięki temu w produkcie końcowym zostają wyeliminowanie czynniki antyżywieniowe, ograniczające wartość odżywczą paszy, a jednocześnie uzyskuje się bardzo wysoką przyswajalność białka, węglowodanów i tłuszczu.

Kolejny wykład, który wzbudził zainteresowanie słuchaczy, to prezentacja dotycząca produkcji świń na duńskiej fermie należącej do grupy producenckiej. O charakterystyce tamtejszej produkcji oraz bioasekuracji stosowanej w tamtejszych gospodarstwach opowiadał Ditlev Gjedsig Høgh, menedżer fermy Munklinde Multisite.

Na koniec spotkania wykład wygłosił lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób świń, który przedstawił słuchaczom m.in. kierunki zmian w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, i wyjaśniał, co będzie to oznaczać w codziennym prowadzeniu stada pod kątem żywieniowym.

Narodowe wyzwania w produkcji mleka

Spotkanie w ramach bloku tematycznego produkcja mlek rozpoczęła debata, której hasłem przewodnim było: „Polskie mleko w światowej skali”. Odkąd zniesiono kwoty mleczne, europejski rynek mleka rządzi się prawami rynku globalnego. Z jednej strony oznacza to nowe szanse i perspektywy, z drugiej jednak stwarza nowe zagrożenia. O przyszłości polskiego mleczarstwa na tle produkcji globalnej rozmawialiśmy z zaproszonymi ekspertami. Po panelu dyskusyjnym nastąpiła część wykładowa. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Marek Gaworski, który wskazywał jak efektywnie zbierać pasze objętościowe. Swoje wystąpienie podparł ciekawymi przykładami doświadczeń zebranych w gospodarstwach w Kanadzie. Następnie Artur Szymczak przedstawił kierunki rozwoju maszyn zielonkowych, jakie wyznacza firma KUHN – przy wprowadzaniu nowych technologii duży nacisk kładzie się na czystość zbieranych pasz oraz ekonomię i ergonomię oferowanych maszyn. W kolejnym wystąpieniu Jarosław Iwaniuk, główny technolog rozwoju produktów ZUBR w firmie Agrolok, przedstawił sposoby obniżenia kosztów żywienia bydła mlecznego poprzez wprowadzanie komponentów paszowych z białkiem chronionym. Ostatni wykład wygłosił dr Marcin Gołębiewski, który omówił zagadnienia związane z budową, modernizacją i wyposażeniem obór.

Zaobserwowaliśmy, że ogromnym zainteresowaniem cieszył się punk konsultacyjny prowadzony przez dr Gołębiewskiego, gdzie można było porozmawiać na temat budownictwa inwentarskiego dla bydła.

Fot. A. Królak
Fot. A. Królak

Maszyny rolnicze dziś i jutro - problemy, wyzwania i porady

W tym roku po raz pierwszy wyodrębniliśmy blok tematyczny poświęcony zagadnieniom związanym z techniką rolniczą. Rozpoczął się debatą, której tematem przewodnim był kierunek rozwoju maszyn rolniczych. Tendencje w budowie ciągników, kombajnów i nowoczesnych maszyn uprawowych, rozwiązania zastosowane w nowoczesnych systemach rolnictwa precyzyjnego, skąd wziąć pieniądze na zakup sprzętu i jakie formy własności będą najbardziej korzystne w przyszłości – to główne wątki omawiane podczas tego panelu. Gorącym tematem, wywołującym sporo dyskusji, były koszty użytkowania nowoczesnego sprzętu oraz spojrzenie w przyszłość odnośnie ewolucji silników spalinowych, alternatywnych napędów i paliw.

W dalszej części bloku tematycznego poświęconego technice rolniczej miały miejsce indywidulane prezentacje. Artur Kabza, reprezentujący markę Massey Ferguson, przedstawił receptę na odpowiedni dobór ciągnika do potrzeb gospodarstwa. Z kolei Jerzy Koronczok, koordynator projektu 365 FarmNet, pokazał próbkę możliwości systemu 365Active, który dzięki niewielkiemu urządzeniu montowanemu na dowolnej maszynie i oprogramowaniu, pozwala na automatyczne dokumentowanie przeprowadzonych praco polowych, co ułatwia m.in. zarządzanie polem czy wykonanie rachunku ekonomicznego.

Dalsza część prelekcji należała do naukowców. Dr Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił kilka bardzo ważnych elementów wyposażenia ciągników – w które warto zainwestować, jakie korzyści można dzięki nim uzyskać, ale też z jakimi kosztami ich eksploatacji należy się liczyć. Blok techniki zakończył prof. Jacek Przybył – także z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wystąpieniem pt. „Innowacyjne rozwiązania w maszynach uprawowych”, podczas którego opowiedział o nowinkach technologicznych wprowadzanych do sprzętu uprawowego. Wykładowca podkreślił, że szczególnie dużo innowacji pojawia się w sprzęcie do uprawy konserwującej i omówił znaczenie poszczególnych elementów. Jednocześnie zauważył, że mimo nowych technologii, pługi do lamusa póki co też nie trafiają.

Fot. A. Królak
Fot. A. Królak

Bardzo dziękujemy rolnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w konferencji. Cieszymy się, że organizowana przez nas co roku największa konferencja dla rolników ma tak liczną frekwencję. Staramy się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poruszając tematy ważne i aktualne dla całej branży. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie dają co roku szansę na spotkanie się osób, którym przyszłość polskiego rolnictwa leży na sercu. Liczymy na to, że wymiana doświadczeń i opinii będzie inspirująca dla każdej ze stron – zarówno dla producentów, jak i dla ustawodawców oraz firm wspomagających swoimi produktami polskich producentów. Żeby się rozwijać, trzeba rozmawiać. Jesteśmy dumni, że co roku dajemy tę możliwość wszystkim przedstawicielom branży. Już dziś zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną edycję konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, gdzie znów będziemy mogli porozmawiać, co się zmieniło na lepsze, a nad czym trzeba będzie popracować w przyszłości.

Fot. A. Królak
Fot. A. Królak

 

Fot. A. Królak
Fot. A. Królak

 

 

 

×