KONFERENCJE

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie po raz VII

7 listopada 2019 • Warszawa  •  Global Expo

Już po raz VII spotkaliśmy się z rolnikami w ramach konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na ogromne zainteresowanie gości, dla których jak co roku przygotowaliśmy bardzo ciekawy program.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie po raz VII Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Tegoroczna edycja konferencji „Farmera” odbyła się 7 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo na warszawskim Żeraniu. W wydarzeniu połączonym z konferencją Sady i Ogrody udział wzięło ponownie ponad 1200 uczestników, którzy mieli do wyboru pięć niezależnych bloków tematycznych (agrotechnika, bez pługa, trzoda chlewna, technika, rolnicy w social mediach). Jednak konferencja rozpoczęła się od wspólnej inauguracji.

– Wiele zmienia się w naszym piśmie, wiele też na rynkach rolnych. Konferencja jest odpowiedzią na pojawiające się pytania – mówił podczas inauguracji Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny, „Farmer”, farmer.pl, bezpluga.pl, który chwilę później poprowadził debatę „Polska na globalnym rynku producentów żywności”, w której udział wzięli: dr Marian Kamyczek, dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakład Doświadczalny Pawłowice; Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego; Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż; Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw; dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach; Katarzyna Kwiecień, dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu z KOWR; Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszeni goście starali się znaleźć odpowiedź na ważne pytania: jakie są największe wyzwania i szanse dla Polski związane z rynkami zewnętrznymi, czyli co, komu i za ile będziemy w przyszłości sprzedawać? Jakie znaczenie ma obecnie rynek chiński i jak to się może zmieniać w przyszłości. Jak utrzymać konkurencyjność polskich producentów na rynkach światowych? Jak radzić sobie z ASF i kłopotami na rynku zbóż spowodowanymi nierówną konkurencją? Patrząc w przyszłość i analizując sytuację polskiego rolnictwa, nie sposób nie wziąć pod uwagę Wspólnej Polityki rolnej po 2020 r. O tym, jak może ona wyglądać, powiedział Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W części inauguracyjnej konferencji wystąpił również przedstawiciel firmy Ciech Sarzyna, a zarazem głównego sponsora konferencji, dyrektor marketingu strategicznego Jacek Skwira, który przypomniał uczestnikom, że polskie rolnictwo musi rozwijać się w zgodzie z globalnymi megatrendami, takimi jak wzrost liczby ludności, przy jednoczesnym kurczeniu się powierzchni areałów wymuszającym maksymalizację plonów z hektara.

Nie zabrakło też tematów dotyczących finansów, a w szczególności analizy stanu inwestycji w gospodarstwach rolnych. Czy polscy rolnicy chcą obecnie inwestować w gospodarstwa i rozwijać je? Jak planują te inwestycje i jakie błędy najczęściej przy tym popełniają? Na te pytania odpowiadała Joanna Karpińska-Klukowska, ekspert Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Banku Polskiego.

Część inauguracyjną zakończyła prezentacja firmy IGP Polska. Aby dostarczać na rynek tę najbardziej wydajną genetykę odmian kukurydzy, trzeba dysponować silnym zapleczem hodowlanym. Jako europejska spółdzielnia hodowców roślin mamy dostęp do 8 europejskich, niezależnych programów hodowlanych kukurydzy – mówił podczas wystąpienia na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie, IGP Polska.

Po części inauguracyjnej równolegle rozpoczęły się bloki tematyczne: agrotechnika, technika rolnicza, trzoda, social media i sesja dedykowana rolnikom produkującym w technologii bezorkowej.

Sesja Agrotechnika: Gorące tematy

W dobie zmian klimatycznych oraz w obliczu zawirowań prawnych dotyczących np. stosowania nawozów czy środków ochrony roślin prowadzenie efektywnej produkcji roślinnej staje się coraz większym wyzwaniem. Jednym z czynników silnie limitujących plonowanie upraw jest cyklicznie notowany w naszym kraju niedobór wody. Jak odnaleźć się w takie rzeczywistości? Garść rad i wskazówek usłyszeliśmy podczas konferencji, w pierwszej debacie. Wątek z suszą w tle kontynuował dalej dr hab. Tomasz Piechota z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelegent radził, jak się przygotować do następstw suszy. Wskazywał błędy popełniane przez rolników w trakcie uprawy oraz skutki, do jakich prowadzą. Podczas tego dnia często podkreślano, że jednym ze sposób radzenia sobie z suszą jest stworzenie optymalnych warunków do wzrostu systemu korzeniowego roślin, bo wtedy są one w stanie lepiej pobierać wodę z głębszych warstw gleby i w ten sposób stają się odporniejsze na jej niedobór. O pierwszych wnioskach po wprowadzeniu programu mówił prof. Wojciech Lipiński, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. Jak zaznaczył, na ocenę jest jeszcze za wcześnie, bo program działa od sierpnia. Jednak o celowości programu, którego wprowadzenie poprzedzone było latami starań, świadczy zainteresowanie rolników przejawiające się znacznym zwiększeniem badań odczynu gleby, jak i napływem wniosków o dofinansowanie wapnowania.

Branża rolna, musi nieustannie odpowiadać również na inne wyzwania, jak m.in.: globalizacja, konsolidacja, finansowanie – mówił podczas konferencji Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie, IGP Polska. Fakt ten potwierdził także w swoim wystąpieniu Jacek Skwira, dyrektor marketingu strategicznego i zarządzania portfelem produktów Ciech Sarzyna. Dowodem są chociażby zmiany, jakie zaszyły w 2018 r. Firma kupiła hiszpańską spółkę Proplan, dostawcę generycznych środków ochrony roślin. Dzięki tej transakcji Ciech uzyskał dostęp do dodatkowych 120 rejestracji oraz 12 substancji czynnych, obecnie sprzedaje swoje produkty do 45 krajów na całym świecie.

Jak chronić uprawy przy ograniczaniu substancji czynnych? Z tą budzącą wiele emocji tematyką zmierzył się z kolei prof. Marek Korbas z IOR – PIB w Poznaniu. Podczas prezentacji przedstawił słuchaczom zmiany, jakie ostatnio zostały lub wkrótce zostaną wprowadzone na rynku środków ochrony roślin. W swoim wystąpieniu zaproponował także kilka ważnych z punktu widzenia praktyki rolniczej rozwiązań możliwych do wdrożenia w tej trudnej sytuacji.

Niewątpliwie jednym z innowacyjnych kierunków jest cyfryzacja rolnictwa. W tym zakresie wiele firm upatruje szans przeciwstawienia się nie tylko najważniejszym globalnym wyzwaniom, lecz także codziennym problemom każdego rolnika. Podążając za tym trendem, firma Agrii wyznacza nowy standard w doradztwie – udostępnia swoim klientom nowoczesny system wspierający podejmowanie decyzji w gospodarstwie – Rhiza. – Bazą do generowania informacji, a następnie tworzenia rekomendacji będą zgromadzone szczegółowe dane o glebie, profesjonalne zdjęcia satelitarne oraz systemy pogodowe – mówił podczas Konferencji Leszek Dryjański z Agrii Polska.

Sesja Trzoda chlewna: Odnaleźć się na dzisiejszym rynku

W tym roku nie tylko przedstawiliśmy uczestnikom spotkania zagadnienia związane z produkcją i hodowlą, aktualną i przyszłą prognozą cen na rynku wieprzowiny, lecz także zapoznaliśmy się z zupełnie odmiennym charakterem produkcji u hodowców, którzy szczegółowo przedstawili nam swoją działalność. Jednym z nich był Karol Łakomy, rolnik z województwa wielkopolskiego, który w zeszłym roku oddał do użytku nowoczesną fermę nastawioną na produkcję warchlaków. Stado podstawowe liczy ok. 300 macior.

Kolejny rodzaj produkcji świń i jednocześnie sposób na hodowlę w małym gospodarstwie przedstawił Sławomir Homeja, hodowca świń rasy puławskiej z woj. kujawsko-pomorskiego. Omówił ścieżkę, jaką przeszła jego hodowla, decyzje dotyczące wyboru rasy, ale i żywienia zwierząt, które charakteryzuje się brakiem udziału pasz GMO.

Ciekawą analizę krajowego, europejskiego, ale i światowego rynku wieprzowiny, zachodzących na nim zmian i perspektyw przedstawił dr Marian Kamyczek z Instytutu Zootechniki ZD w Pawłowicach. W dalszej części spotkania głos zabrał znany z naszych poprzednich konferencji Paweł Wróbel – lekarz weterynarii, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt. Tematem jego prelekcji była poprawa wyników rozrodu stada podstawowego poprzez poprawę skuteczności krycia i eliminację wczesnych poronień. Ostatnim, lecz z pewnością równie ciekawym punktem spotkania była prelekcja Piotra Cybulskiego z firmy Goodvalley Polska. Na przykładzie prowadzonych przez siebie obiektów szczegółowo omówił również wszystkie ogniwa bioasekuracji.

Sesja Technika rolnicza: Inwestować racjonalnie

Rozpoczynająca blok techniki rolniczej debata pt. „Kupić maszynę, skorzystać z usług, a może wynająć” miała przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy zakup maszyny to właściwa droga, szczególnie w warunkach suszy i ograniczonych dotacji. Kolejną część bloku techniki rolniczej tradycyjnie stanowiły wykłady prelegentów. O rynku usług za granicą na przykładzie Niemiec i Francji opowiedzieli Jerzy Koronczok reprezentujący producenta oprogramowania 365 FarmNet (w dalszej części opowiedział on o nowej aplikacji do planowania i dokumentacji zabiegów 365 Pocket) oraz Andrzej Łukijańczuk z Soufflet Agro Polska. Następnie o 10 innowacjach, które zrewolucjonizują gospodarstwa rolnicze, opowiadał dr Mirosław Czechlowski. O zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie mówił Krzysztof Mrówka, dyrektor w Biurze Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska, a o dostępnych formach finansowania informował Marcin Hałaj z PKO Leasing. Serię wykładów zwieńczył wykład pt. „Bizon – jak powstawały legendarne polskie kombajny” poprowadzony przez inż. Józefa Dębskiego i będący odpowiedzią na ogromne zainteresowanie serią filmów o Bizonie zaprezentowaną na naszym portalu.

Sesja Bez Pługa: Rolnictwo konserwujące odpowiedzią na problemy glebowe

Panel „Bez Pługa” pojawił się po raz pierwszy na konferencji „Farmera”, ale cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Podczas sesji spotkaliśmy się zarówno z rolnikami, którzy stosują uprawę bezorkową, jak i uprawiającymi rolę w systemie płużnym. Rozmawialiśmy też z rolnikami, którzy próbują zmienić technologię uprawy, ale spotykają się z pewnymi problemami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Dlatego podczas sesji staraliśmy się powiedzieć, jakie są zalety i wady uprawy bez pługa i jak uniknąć błędów uprawowych w tych technologiach. Pierwszym prelegentem sesji „Bez Pługa” był Matthieu Archambeaud, niezależny ekspert z Francji, który od 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z uprawą konserwującą. Wskazał on na problemy, z jakimi musi się zmagać rolnik: zmieniający się klimat oraz coraz większe problemy z suszą i degradacją gleb. Uprawa konserwująca była również tematem przewodnim wykładu Łukasza Jakubowskiego z Soufflet Agro Polska. Opowiadał on o projekcie Soilteq, cyklu warsztatów dla rolników, które stanowią platformę wymiany doświadczeń, a miejscem spotkań są często gospodarstwa rolników, którzy uprawiają glebę w systemach bezorkowych. Kolejne wystąpienie „Sztuka nieorania” poprowadził dr Grzegorz Wilczok. Wykład oparł na doświadczeniach z własnego gospodarstwa, które od 10 lat uprawiane jest bez pługa. Prelegent zauważył, że prowadzenie gospodarstwa bezorkowego nie jest łatwe, a stosowany system uprawy roli trzeba dopasować indywidualnie do własnych warunków glebowych czy klimatycznych. Sesję „Bez Pługa” zamykał wykład dr. hab. Tomasza Piskiera z Politechniki Koszalińskiej. Profesor wskazywał, w jaki sposób system uprawy bezorkowej może pomóc w prawidłowym zarządzaniu wodą glebową. Jako jeden ze sposobów minimalizujących straty wody z glebie wskazał prawidłowo wykonaną podorywkę.

Sesja Social media: Żniwa lajków i magazyn wiedzy

Kolejną nowością VII edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie była sesja w pełni poświęcona działalności rolników w mediach społecznościowych. Podczas debaty, w której wzięli udział znani vlogerzy, influencerzy i eksperci rozmawialiśmy m.in. o tym, jaki potencjał mają kanały social media w budowaniu pozytywnego wizerunku rolnictwa i rolników wśród konsumentów. Do rozmowy zasiedli z nami: Ewa Krasnodębska, "Rolnik na obcasach" vlogerka; Mateusz "Kula" Kulecki, youtuber; Aleksandra Mrowiec, ekspertka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin; Łukasz Pergoł, rolnik, przedstawiciel Partii Twiterowych Rolników i Łukasz Zając, ekspert public relations, socjolog. Oprócz debaty w czasie nasi eksperci podpowiadali, jak dobrze zaprezentować się przed kamerą, zwiększyć zasięg i wyróżnić się w social mediach, a także jak budować treści, by wyróżniały się i przyciągała odbiorców w natłoku informacji dostępnych w sieci.Dodatkowo Joanna Gałązka i Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w swoich wystąpieniach odpowiedziały na pytania o to, jak budować wiarygodny wizerunek w social mediach oraz jak bezpiecznie kupować środki ochrony roślin i weryfikować informacje o tych produktach w internecie i social media.

×