KONFERENCJE

VIII Mazowieckie Dni Rolnictwa

Data imprezy: 16-17 czerwca 2007 r.

Miejsce imprezy: Mazowiecki ODR w Warszawie
– O/Poświętne w Płońsku

Organizator: Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Warszawie O/Poświętne
w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk
tel. (0-23) 663-07-10
fax (0-23) 662-99-50
e-mail: ewa.strzeszewska@pro.onet.pl

×