KONFERENCJE

Warsztaty naukowe „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”

19 lutego 2016  •  Puławy  • 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do uczestnictwa w warsztatach naukowych nt. ”Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”.

Warsztaty naukowe „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce” Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Warsztaty naukowe organizowane będą 19 lutego 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędników administracji państwowej, pracowników sektora rolnego, pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z zastosowaniem, rolą i znaczeniem mikroorganizmów symbiotycznych w nauce i praktyce rolniczej.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok  2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych. Na rynku krajowym i zagranicznym obserwuje się rosnące zainteresowanie biologicznymi metodami zwiększania plonowania i jakości plonów roślin bobowatych, powodowane zarówno zwiększonym zainteresowaniem rolnictwem zrównoważonym i ekologicznym, jak i dostrzeganiem przez producentów rolnych ewidentnych korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania tych szczepionek. W Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach wyselekcjonowano najlepsze i przetestowane na rodzimych roślinach szczepy bakterii z rodzaju Rhizobium. Bakterie te dobrano dla poszczególnych gatunków roślin bobowatych. Instytut od kilkudziesięciu lat selekcjonuje bakterie z rodzaju Rhizobium i przygotowuje z nich inokulum o gwarantowanej skuteczności. Produkowana przez nas szczepionka jest gwarancją jej jakości, potwierdzoną szeregiem badań naukowych. Zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego do współpracy mającej na celu przekazanie wiarygodnej informacji na temat stosowania szczepionki NITRAGINA.

Ponadto w roku 2015 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podpisał umowę ramową o współpracy z firmą Mykoflor (http://www.mykoflor.pl/wp).   Przedmiotem kooperacji jest nawiązanie współpracy w zakresie badań, rozwoju i produkcji szczepionek bakterii symbiotycznych Rhizobium dla roślin bobowatych pod nazwą „NITROFLORA”. Szczepionka NITROFLORA jest efektem wspólnego opracowania i wdrożenia innowacyjnych produktów dla roślin bobowatych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty naukowe organizowane są w ramach zadania 1.4 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB.

Zadanie 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania.

Patronat medialny warsztatów naukowych objął Portal farmer.pl oraz Miesięcznik Farmer. 

PROGRAM SPOTKANIA

Organizatorzy przewidują w trakcie spotkania wystąpienia ustne, w tym referaty plenarne i doniesienia oraz prezentacje posterowe. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom spotkania oraz zamieszczony na stronie IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl) w komunikacie II.

Planowany ramowy program Warsztatów Naukowych

19 luty 2016

8:00 – 8.30  rejestracja uczestników

8:30-9:30 Powitanie uczestników – wystąpienia Dyrektora IUNG-PIB

Sesja I

9:00 – 9:30 – referat plenarny

9:30 – 10:30 - wystąpienia ustne

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 11:30 – referat plenarny

11:30 – 13:00 – wystąpienia ustne

13:00 – 14:30 – obiad

Sesja II

14:30 – 15:30 – wystąpienia ustne

15:30 – sesja posterowa

16:30 – 17:30 – dyskusja

17:30 – podsumowanie i zakończenie warsztatów

Prezentacje ustne i postery

Program warsztatów obejmuje sesje referatowe i sesję posterową.

Wystąpienia ustne

Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint. Przewidywany czas trwania wystąpień (15 minut).

Postery

Prosimy o przygotowanie posterów o wymiarach: 115 cm długości i 80 cm szerokości.

Streszczenia

Streszczenia prezentacji powinny być przygotowane w Formacie Microsoft Word lub innym pozwalającym na swobodną edycję tekstu. Streszczenie należy przygotować według schematu (załącznik 1).

Opłata konferencyjna

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu (materiały, przerwy kawowe, obiad) są finansowane z Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB, zadania 1.4.

Ważne daty

10.02.2016 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń wystąpień

Komitet Organizacyjny

dr Anna Gałązka

prof. dr hab. Stefan Martyniuk

dr Andrzej Księżniak

mgr Monika Kozieł

mgr Karolina Gawryjołek

mgr Sylwia Siebielec

 

Sekretariat warsztatów:

Zakład Mikrobiologii Rolniczej

nitragina@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8; 24-100 Puławy

www.iung.pulawy.p

×