KONFERENCJE

X Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU oraz SAL-WET Salon Weterynaryjny 2007

Data imprezy:  20-22.04.2007

Miejsce imprezy: Poznań – Hala Arena

Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie
Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Mazowiecka 63/2
60-623 Poznaƒ
tel. (0-61) 843-26-13
fax (0-61) 843-38-05
e-mail: targiferma@targiferma.com.pl
www.targiferma.com.pl

×