KONFERENCJE

XIX edycja konkursu „Sposób na Sukces”

20 maja 2019 - 30 czerwca 2019  •  Polska  • 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje kolejną XIX edycję konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

XIX edycja konkursu „Sposób na Sukces” Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Głównym celem konkursu jest promocja:

1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
4) włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych , niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
5) przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Konkurs „Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań Centrum oraz wielu partnerów i współorganizatorów. Są wśród nich wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje społeczne, instytucje publiczne, samorządy, podmioty gospodarcze oraz media skupione wokół idei promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Organizatorzy i Partnerzy konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Kancelaria Prezydenta RP; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy; Warszawski Rolno- Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. BNP Paribas; Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat; Firma Agrobroker - Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia; Stowarzyszenie Sposób Na Sukces.

Honorowy Patronat nad XIX edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

W tegorocznej edycji konkursu Rada konkursowa wybrała 27 nominatów, u których będą przeprowadzone wizytacje, a następnie zostaną wybrani laureaci i wyróżnieni.

Szczegóły i nominaci na stronie: www.cdr.gov.pl

×