KONFERENCJE

XIX KONGRES IFMA (The International Farm Management Association) 21-26 lipca, Warszawa

21-26 lipca 2013  • 

Tematem tegorocznego kongresu jest „Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem” (Transforming agriculture - between policy, science and the consumer).

XIX KONGRES IFMA (The International Farm Management Association) 21-26 lipca, Warszawa Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Kongresy IFMA odbywają się co dwa lata - w różnych krajach i na różnych kontynentach. W kongresach uczestniczy zwykle 300-400 osób, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji, przedsiębiorstw przetwórczych i handlowych, a także organizacji związanych z sektorem agrobiznesu i zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Tematyka kongresów, jakkolwiek skoncentrowana na różnych aspektach technologii produkcji i zarządzania gospodarstwem rolniczym wykracza poza sprawy samego rolnictwa i obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych funkcji sektora, w tym jego związków z rynkiem, społeczeństwem czy środowiskiem przyrodniczym.

Dla rolników i pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego udzielamy znacznych rabatów a opłatę konferencyjną. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o kontakt mailowy bądź telefoniczny z organizatorami. 

Szczegółowe informacje na temat organizacji 19 Kongresu IFMA znaleźć można na stronie internetowej http://www.ifma19.org/

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

Prof. dr hab. Edward Majewski
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
e-mail: ifma19@sggw.pl

Organizator:
Fundacja Nauka i Edukacja dla Sektora Agrobiznesu

×