KONFERENCJE

XVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

21-22 czerwca 2014  • 

Uroczystego otwarcia XVI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych dokona Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego w niedzielę o godz. 10.30 na terenie Wystawy Hodowlanej.

O znaczeniu wystawy dla hodowców świadczy fakt, że w skład komitetu organizacyjnego weszło 16 organizacji społeczno-zawodowych zrzeszających producentów i hodowców zwierząt gospodarskich. W skład komitetu organizacyjnego wystawy wchodzą:
1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Łódzki Związek Hodowców Bydła
3. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
4. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Filia w Łodzi
5. Regionalny Związek Hodowców Świń w Łodzi
6. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi
7. Sieradzki Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Łasku
8. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim
9. Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej
10. Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
11. Zgierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
12. Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
13. Skierniewicki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
14. Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
15. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi
16. Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, Kocierzowy

Najliczniej reprezentowaną grupą dużych zwierząt hodowlanych będzie bydło mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w liczbie ok. 80 sztuk pochodzące od 18 hodowców. Zestawione w grupy jałowice i krowy będą poddane komisyjnej ocenie w celu wyłonienia czempionów i wiceczempionów.

Niewątpliwą atrakcją pokazów będzie konkurs młodego hodowcy, polegający na oprowadzaniu przez kilkuletnie dzieci lub wnuki hodowców 2-3-miesięcznych cieliczek. Zarodowe bydło mięsne będzie reprezentowane przez pokazowe stawki z 2 hodowli.

Trzoda chlewna zostanie zaprezentowana przez 6 hodowców w liczbie ok. 40 sztuk w zestawach młodych knurków i loszek ras matecznych - wbp i pbz oraz ras ojcowskich - pietrain, duroc i ich mieszańców. Będą też eksponowane dorosłe knury stadne, używane do produkcji nasienia w stacji unasieniania loch Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Spośród najpiękniejszych świń zostaną wybrane czempiony i wiceczempiony, a finałowy pokaz też odbędzie się z udziałem dzieci w ramach konkursu młodego hodowcy.

Systematyczne zmniejszanie się liczby stad zarodowych w województwie łódzkim powoduje, że wystawa daje niepowtarzalną możliwość zobaczenia wzorcowych przedstawicieli poszczególnych ras świń.

Powszechnym zainteresowaniem będzie się cieszyła ekspozycja ok. 40 koni, w przewadze ras zimnokrwistych, przywiezionych na wystawę przez 24 hodowców. Komisja wybierze czempiony i wiceczempiony wystawy, a ukoronowaniem imprezy staną się prezentacje i pokazy tych pięknych zwierząt.

Owce wśród gatunków zwierząt gospodarskich województwa łódzkiego stanowią niewielki odsetek, dlatego cenna jest możliwość zapoznania się z przekrojem rasowym pogłowia w stadach hodowlanych. Z 11 stad zgłoszonych przez związki hodowców na wystawie zagości ok. 65 maciorek i tryków, a najładniejsze zostaną czempionami.

W bieżącym roku stosunkowo licznie będą reprezentowane króliki, których będzie około 400 sztuk, należących do 38 hodowców z dwóch związków hodowlanych. Jak zwykle, różnorodność umaszczenia, i wielkości ras będzie atrakcją dla dzieci.

Przedstawicieli gromady ptaków będzie reprezentowała niewielka ekspozycja drobiu ozdobnego oraz - co jest nowością bratoszewickiej wystawy - stawki rasowych gołębi pocztowych i ozdobnych, będących chlubą ok. 20 gołębiarzy z województwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi konkurs: Najbezpieczniejsza Prezentacja Zwierząt Hodowlanych - IX edycja w Bratoszewicach. Jego rozstrzygnięcie, a także rozstrzygnięcie etapu regionalnego XII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014 odbędzie się na scenie na terenie Wystawy Hodowlanej w niedzielę (22.06) o godzinie 12.45.

POKAZY POLOWE
Pokazy polowe pracy maszyn odbędą się w niedzielę o godz. 12.30 na polu za Wystawą Hodowlaną. Poprowadzi je Firma Małolepszy Sławomir Małolepszy z Radomska.

×